Featured

History of Germany & Prussia every yearPublished
History of German Empire every year
History of Prussia every year

Base map and texture: https://maps-for-free.com/
Discord server: https://discord.gg/6qNHxTu
Programs I use: paint.net, QGIS, Flourish, Camtasia Studio 8, Sony Vegas Pro 17
Support: https://www.youtube.com/c/POGKPP/join

Music:
- Anthem of Teutonic Order
- Die Eisenfaust am Lanzenschaft
- Preußens Gloria
- German National Anthem

Sources:
https://vandalskaslavia.home.blog/2019/01/06/jacwingowie-do-konca-poganska-krew/
https://polona.pl/item/mapa-zamkow-i-ziem-krzyzackich,MTExMTIwMDM1/0
https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/stan%20na%2030.09.2020/KUJ-rej.pdf
https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/stan%20na%2030.09.2020/WAR-rej.pdf
https://www.academia.edu/36515614/Przekszta%C5%82cenia_techniki_budowy_i_architektury_zamk%C3%B3w_krzy%C5%BCackich_w_ko%C5%84cu_XIII_i_pocz%C4%85tku_XIV_wieku_w_kontek%C5%9Bcie_rozwoju_pa%C5%84stwa_zakonnego_w_Prusach_w_%C5%BBycie_spo%C5%82eczno-kulturalne_w_pa%C5%84stwie_zakonu_krzyzackiego_XIII-XVI_w._red._J._Gancewski_i_in._Olsztyn_2016_s._115-136
https://web.archive.org/web/20161004210113/http://archeozamki.pl/
https://pl.wikipedia.org/
https://en.wikipedia.org/
https://de.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/
https://www.archyvai.lt/lt/lvat.html
https://www.regionyhistoryczne.exgeo.pl/
https://www.lpb-mv.de/
https://www.worldstatesmen.org/
https://grossfriedrichsburg.wordpress.com/
http://prusowie.pl/historia/
http://prusowie.pl/dane/ustawa_o_rzadzie_regimentsnottel_prus_ksiazecych_z_roku_1542.pdf
https://www.powiatwolsztyn.pl/powstanie/wolne%20panstwo%20swietno.html
https://web.archive.org/web/20140828075247/http://www.foto.warciarek.pl/index.php?str=12&s=11
https://web.archive.org/web/20120207042733/http://www.freistaat-flaschenhals.de/eng/index.htm
https://www.britannica.com/

#Germany #Prussia #History
Category
History
Be the first to comment