+
Zaujímavý

Účel a definícia šírky impulzu vstrekovača paliva

Účel a definícia šírky impulzu vstrekovača paliva

Všetky moderné automobilové motory používajú vstrekovače paliva na dodávku paliva do spaľovacej komory. Rôzne podmienky zaťaženia, rýchlosti a teploty vyžadujú prispôsobenie prívodu paliva, a to prostredníctvom zmien šírky impulzu vstrekovača.

Je to jednoducho množstvo času, merané v milisekundách (ms), vstrekovač paliva zostáva otvorený (dodáva palivo) počas cyklu nasávania valca. Typická šírka impulzu vstrekovača pre voľnobežný motor pri normálnej prevádzkovej teplote je medzi 2,5 a 3,5 ms. Ak motor potrebuje zvýšiť výkon, palubný počítač dodáva viac paliva zväčšením šírky impulzu vstrekovačov paliva.

Ako sa určuje šírka impulzu

Pokiaľ ide o mechaniku motora, určenie šírky impulzu vstrekovača paliva je pomerne jednoduché. Najprv určíte šírku základného impulzu tak, že ju vyhľadáte v referenčnej tabuľke, v ktorej je vysvetlený vzťah medzi otáčkami motora a zaťažením. Akonáhle určíte šírku základne, potom určíte, ktoré faktory ovplyvnia výkon vášho motora, ako sú hladiny kyslíka a teploty chladiacej kvapaliny, a zapojte ich do rovnice "šírka impulzu = (základný impulz) (faktor A) (faktor B)."

Je však dôležité vedieť, že šírka impulzu vášho motora je v skutočnosti určená až 100 alebo viacerými faktormi, ako sú tieto, pričom referenčná tabuľka sa môže použiť na určenie zodpovedajúcich metrík pre túto rovnicu. Napríklad teplota chladiva "faktor A" 75 sa v referenčnej tabuľke hodnotí na 0,9 vo vyššie uvedenej rovnici.

Našťastie pre vás motory určili tento vzorec roky a odvtedy tento proces zdokonalili. Niektoré autá majú teraz dokonca elektronické monitory, ktoré dokážu prečítať presné merania všetkých faktorov, ktoré idú do určovania šírky impulzu, a hackeri ich dokonca môžu naprogramovať tak, aby zvýšili výkon motora úpravou rovníc. Toto sa neodporúča pre začínajúcich mechanikov alebo mechanikov s malými skúsenosťami s modulmi riadenia motora (ECM).

Čo môže ísť zle?

Výkon motora môže ovplyvniť dokonca aj najmenšie kolísanie rýchlosti vstrekovania paliva, hlavne preto, že je špeciálne navrhnutý tak, aby bežal s určitým pomerom podľa mnohých faktorov. Problémy so vstrekovačom paliva môžete zvyčajne pozorovať rôznymi spôsobmi.

Vôňa paliva prichádzajúca z motorového priestoru môže znamenať, že vstrekovač paliva vytvára príliš dlhú šírku impulzu. Podobne môže zlyhanie vstrekovača paliva spôsobiť vynechanie motora alebo zníženie výkonu, zrýchlenie alebo rýchlosť. V každom prípade je vo vašom vozidle zabudovaná bezpečnostná správa, ktorá má zabrániť samovoľnému zlyhaniu: kontrolka „skontrolovať motor“.

Ak sa kontrolka kontrolky motora rozsvieti, mali by ste navštíviť miestneho mechanika alebo skontrolovať motor sami kontrolou kódu OBD-II, ktorý vydáva ECM vášho vozidla. Ak vidíte kód, ktorý odkazuje na zlyhanie vstrekovača paliva, jediným riešením môže byť výmena vstrekovača paliva. V každom prípade je najlepšie navštíviť miestneho mechanika kvôli úplnej diagnóze a najprofesionálnejšiemu riešeniu problémov s motorom.