Avíza

Významné obrázky Príklad problému

Významné obrázky Príklad problému

Tu sú tri príklady určujúce významné čísla. Keď budete požiadaní o nájdenie významných čísel, nezabudnite a dodržiavajte tieto jednoduché pravidlá:

  • Akákoľvek nenulová číslica je významná.
  • Nula medzi dvoma nenulovými číslicami je vždy významná.
  • Koncové nuly sú významné, ak sú na konci čísla a vpravo od desatinnej čiarky.
  • Vodiace nuly naľavo od prvej nenulovej číslice nie sú významné. Napríklad „zástupné“ nuly v čísle 0,005 nie sú významné (významné je iba 5).
  • Ak číslo končí nulou, ale nie je napravo od desatinnej čiarky, môže alebo nemusí byť významné. Vo všeobecnosti je najbezpečnejšie predpokladať, že to nie je významné. Ak vykonávate meranie, kde je konečná nula významná, nezabudnite uviesť desatinnú čiarku.

Príklad významného obrázka

Traja študenti vážia položku pomocou rôznych mierok. Sú to hodnoty, ktoré uvádzajú:

a. 20,03 g
b. 20,0 g
c. 0,2003 kg

Koľko významných čísel by sa malo pri každom meraní predpokladať?

Riešenie

a. 4.
b. 3. Nula za desatinnou čiarkou je významná, pretože naznačuje, že položka bola vážená s presnosťou na 0,1 g.
c. 4. Nuly vľavo nie sú významné. Sú prítomné iba preto, že hmotnosť bola napísaná skôr v kilogramoch ako v gramoch. Hodnoty "20,03 g" a "0,02003 kg" predstavujú rovnaké množstvá.

odpoveď

Okrem riešenia uvedeného vyššie, upozorňujeme, že správne odpovede môžete získať veľmi rýchlo vyjadrením mas vo vedeckom (exponenciálnom) zápise:

20,03 g = 2,003 x 101 g (4 významné čísla)
20,0 g = 2,00 x 101 g (3 významné čísla)
0,2003 kg = 2,003 x 10-1 kg (4 významné čísla)