Avíza

Mám podnikať alebo podnikať?

Mám podnikať alebo podnikať?

Výber medzi slovesami urobiť a robiť môže byť mätúce. Všeobecne platí, že urobiť s niečím, čo fyzicky urobiťa robiť s aktivitami. Z tohto pravidla však existuje mnoho výnimiek. Táto príručka na používanie značky make a do by vám mala pomôcť naučiť sa, ktoré slová idú s ktorými slovesami. Tieto bežné kombinácie slov sa nazývajú kolokácie.