Zaujímavý

Halogénové prvky a vlastnosti

Halogénové prvky a vlastnosti

Atómy halogénu sú skupinou prvkov v periodickej tabuľke. Je to jediná skupina prvkov, ktorá obsahuje prvky schopné existovať v troch zo štyroch hlavných stavov hmoty pri izbovej teplote: tuhá látka, kvapalina a plyn.

Slovo halogén znamená „výroba soli“, pretože halogény reagujú s kovmi za vzniku mnohých dôležitých solí. V skutočnosti sú halogény také reaktívne, že sa v prírode nevyskytujú ako voľné prvky. Mnohé sú však bežné v kombinácii s inými prvkami. Tu je pohľad na totožnosť týchto prvkov, ich umiestnenie v periodickej tabuľke a ich spoločné vlastnosti.

Umiestnenie halogénov v periodickej tabuľke

Atómy halogénu sa nachádzajú v skupine VIIA periodickej tabuľky alebo v skupine 17 podľa nomenklatúry IUPAC. Skupina prvkov je konkrétna trieda nekovov. Nájdete ich na pravej strane stola, vo zvislej línii.

Zoznam halogénových prvkov

V závislosti od toho, ako presne definujete skupinu, existuje päť alebo šesť halogénových prvkov. Halogénové prvky sú:

 • Fluór (F)
 • Chlór (Cl)
 • Bróm (Br)
 • Jód (I)
 • Astatín (o)
 • Element 117 (ununseptium, Uus), do určitej miery

Hoci je prvok 117 v skupine VIIA, vedci predpovedajú, že sa môže správať skôr ako metaloid ako halogén. Napriek tomu bude zdieľať niektoré spoločné vlastnosti s ostatnými prvkami vo svojej skupine.

Vlastnosti halogénov

Tieto reaktívne nekovy majú sedem valenčných elektrónov. Ako skupina halogény vykazujú vysoko variabilné fyzikálne vlastnosti. Halogény sú v rozsahu od tuhej látky (I2) na kvapalinu (Br2) na plynné (F2 a Cl2) pri izbovej teplote. Ako čisté prvky vytvárajú diatomické molekuly s atómami spojenými nepolárnymi kovalentnými väzbami.

Chemické vlastnosti sú jednotnejšie. Atómy halogénu majú veľmi vysokú elektronegativitu. Fluór má najvyššiu elektronegativitu zo všetkých prvkov. Atómy halogénu sú zvlášť reaktívne s alkalickými kovmi a alkalickými zeminami a vytvárajú stabilné iónové kryštály.

Zhrnutie spoločných vlastností

 • Sú to veľmi vysoké elektronické možnosti.
 • Majú sedem valenčných elektrónov (jeden nedostatok stabilného oktetu).
 • Sú vysoko reaktívne, najmä s alkalickými kovmi a alkalickými zeminami. Halogény sú najreaktívnejšie nekovy.
 • Pretože sú tak reaktívne, elementárne halogény sú toxické a potenciálne smrteľné. Toxicita sa znižuje s ťažšími halogénmi, až kým sa nedostanete k astatínu, čo je nebezpečné z dôvodu jeho rádioaktivity.
 • Keď sa pohybujete po skupine, stav sa v STP mení. Fluór a chlór sú plyny, zatiaľ čo bróm je kvapalný a jód a astatín sú pevné látky. Očakáva sa, že prvok 117 bude za bežných podmienok tiež pevný. Bod varu sa zvyšuje pohybom skupiny, pretože Van der Waalsova sila je väčšia so zvyšujúcou sa veľkosťou a atómovou hmotnosťou.

Halogénové použitia

Justin Sullivan / Getty Images

Vďaka vysokej reaktivite sú halogény vynikajúcimi dezinfekčnými prostriedkami. Dva dobre známe príklady sú chlórové bielidlo a jódová tinktúra.

Organobromine zlúčeniny spomínané aj ako organobromidy sa používajú ako spomaľovače horenia. Halogény reagujú s kovmi za vzniku solí. Chlórový ión, obvykle získaný zo stolovej soli (NaCl), je nevyhnutný pre ľudský život. Fluor vo forme fluoridu sa používa na prevenciu zubného kazu. Atómy halogénu sa používajú aj v žiarovkách a chladivách.