Nový

Ako nájsť najväčšie spoločné faktory

Ako nájsť najväčšie spoločné faktory

Faktory sú čísla, ktoré sa rovnomerne rozdelia číslom. Najväčším spoločným faktorom dvoch alebo viacerých čísel je najväčšie číslo, ktoré sa môže rozdeliť rovnomerne na každé z čísel. Tu sa dozviete, ako nájsť faktory a najväčšie spoločné faktory.

Keď sa snažíte zjednodušiť zlomky, budete vedieť, ako ovplyvniť čísla.

Čo potrebuješ

 • Manipuláty: Mince, gombíky, tvrdé fazule
 • Ceruzky a papier
 • kalkulačka

Kroky

 1. Faktory čísla 12: Môžete rovnomerne rozdeliť číslo 12 na 1, 2, 3, 4, 6 a 12.
  Preto môžeme povedať, že 1,2,3,4,6 a 12 sú faktory 12.
  Môžeme tiež povedať, že najväčší alebo najväčší faktor 12 je 12.
 2. Faktory 12 a 6: Môžete sa rovnomerne rozdeliť 12 1, 2, 3, 4, 6 a 12. Môžete ich rovnomerne rozdeliť 6 1, 2, 3 a 6. Teraz sa pozrite na obe sady čísel. Aký je najväčší faktor oboch čísel? 6 je najväčší alebo najväčší faktor pre 12 a 6.
 3. Faktory 8 a 32: Môžete rovnomerne rozdeliť číslo 8, 1, 2, 4 a 8. 32: 1, 2, 4, 8, 16 a 32 môžete rozdeliť rovnomerne. Najväčším spoločným faktorom oboch čísel je preto 8.
 4. Násobenie spoločných základných faktorov: Toto je ďalšia metóda na nájdenie najväčšieho spoločného faktora. Vezmime 8 a 32, Hlavné faktory 8 sú 1 x 2 x 2 x 2. Všimnite si, že hlavné faktory 32 sú 1 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2. Ak vynásobíme spoločné hlavné faktory 8 a 32, dostaneme 1 x 2 x 2 x 2 = 8, ktorý sa stáva najväčším spoločným faktorom.
 5. Obidve metódy vám pomôžu určiť najväčšie bežné faktory (GFC), musíte sa však rozhodnúť, s ktorou metódou chcete pracovať.
 6. manipulatives: Na tento koncept použite mince alebo gombíky. Povedzme, že sa snažíte nájsť faktory 24. Požiadajte dieťa, aby rozdelilo 24 tlačidiel / mincí do 2 hromád. Dieťa zistí, že 12 je faktor. Opýtajte sa dieťaťa, koľko spôsobov dokáže mince rovnomerne rozdeliť. Čoskoro zistia, že môžu mince naskladať do skupín po 2, 4, 6, 8 a 12. Na preukázanie koncepcie vždy používajte manipulatívy.

Tipy

 1. Nezabudnite použiť mince, gombíky, kocky atď., Aby ste dokázali, ako fungujú nálezy. Je oveľa ľahšie sa učiť konkrétne než abstraktne. Akonáhle bude tento koncept uchopený v konkrétnom formáte, bude oveľa ľahšie pochopiteľný abstraktne.
 2. Tento koncept si vyžaduje určitú prax. Uskutočnite s tým niekoľko sedení.