Nový

Nemecký pravopis: Kedy použiť s, ss alebo ß

Nemecký pravopis: Kedy použiť s, ss alebo ß

Ak ste sa prvýkrát naučili po nemecky pred rokom 1996, možno si nebudete vedomí, že nemecké hláskovanie prešlo niekoľkými reformami, ktoré menia pravopis slov, ktoré možno poznáte. Pre mnohých nemeckých hovoriacich bolo ťažké vzdať sa niektorých starých pravopisov, ale niektorí učitelia nemčiny môžu tvrdiť, že reformy nešli dosť ďaleko. Napríklad pre začiatočníkov je stále ťažké vyriešiť, kedy v nemeckom slove použiť s, ss alebo ß.

Pomocou tohto praktického sprievodcu sledujte, kedy používať s, ss a nechvalne ß, ale dajte si pozor na výnimky!

Single -s

 • Na začiatku slov:
  der Saal (hala, miestnosť), die Süßigkeit (sladké, sladké), das Spielzimmer (Herňa)
 • Najčastejšie v podstatných menách, prídavných menách, príslovkách a niekoľkých slovesách, ak pred nimi nasleduje samohláska:
  lesen (čítať), reisen (cestovať), zomrieť Ameise (Mravec), gesäubert (Čistenie)
  Výnimka a príklady: die Tasse (pohár), der Schlüssel (Kľúč); niektoré bežné slovesá -> essen (jesť), lassen (nechať), pressen (stlačiť), messen (merať)
 • Po súhláske -l, -m, -n a -r, za ktorou nasleduje samohláska:die Linse (Šošovka), der Pilz (Huby), rülpsen (ku gangu)
 • Vždy pred písmeno -p:die Knospe (púčik), lispeln (lisp), die Wespe (Osa), das Gespenst (Duch)
 • Zvyčajne pred písmeno -t:der Ast (Pobočky), der Mist (Hnoj), Kosten (stáť), meistens (Väčšinou)
  Príklady výnimiek: Slovesné časti, ktorých infinitívna forma má ostré tvary. Pozrite si pravidlo o používaní -ss alebo -ß s nekonečnými slovesami.

Double -ss

 • Zvyčajne sa zapisuje až po krátkom zvuku samohlásky:der Fluss (Rieka) der Kuss (der Kiss), das Schloss (Zámok), Ross (Ú)
  Príklady výnimiek:
  bis, bist, was der der Bus
  Slová končiace -ismus: der Realizmus
  Slová končiace sa na -nis: das Geheimnis (tajné)
  Slová končiace sa na -us: der Kaktus

Eszett alebo Scharfes S: -ß

 • Používa sa po dlhej samohláske alebo dvojdomku:
  der Fuß (Noha), fließen (tiecť), die Straße (Street), beißen (uhryznúť)
  Príklady výnimiek: das Haus, der Reis (Ryža), aus.

Infinitívne slovesá s -ss alebo -ß

 • Keď sa tieto slovesá spoja, tieto slovesné formy sa zapíšu aj s -ss alebo -ß, aj keď nie nevyhnutne s rovnakým zvukom ostrého tvaru v nekonečnej forme:
  Reissen (roztrhať) -> er riss; lassen -> sie ließen; küssen -> sie küsste