Život

Definícia potenciálneho zníženia

Definícia potenciálneho zníženia

štandardný redukčný potenciál je potenciál vo voltoch generovaný redukčnou polovičnou reakciou v porovnaní so štandardnou vodíkovou elektródou pri 25 ° C, 1 atm a koncentráciou 1 M. Štandardný redukčný potenciál je definovaný vzhľadom na štandardnú vodíkovú elektródu, ktorej je priradený potenciál 0,00 V.
Štandardné redukčné potenciály sú označené premennou E0.

Príklad

Redukcia vody:
2H2O + 2 e- → H2 + 2 OH-
má E0 = 1,776 V

Zdroj

  • Stumm, W .; Morgan, J. J. (1981). Vodná chémia (2. vydanie). John Wiley & Sons, New York.