Nový

Kyseliny a zásady - výpočet pH silnej bázy

Kyseliny a zásady - výpočet pH silnej bázy

KOH je príkladom silnej bázy, čo znamená, že sa disociuje na svoje ióny vo vodnom roztoku. Aj keď je pH KOH alebo hydroxidu draselného extrémne vysoké (obvykle sa pohybuje v rozmedzí od 10 do 13 v typických roztokoch), presná hodnota závisí od koncentrácie tejto silnej zásady vo vode. Preto je dôležité vedieť, ako vykonať výpočet hodnoty pH.

Otázka pH silnej bázy

Aké je pH 0,05 M roztoku hydroxidu draselného?

Riešenie

Hydroxid draselný alebo KOH je silná báza a bude sa vo vode úplne disociovať na K+ a OH-, Pre každý mól KOH bude 1 mól OH-, takže koncentrácia OH- bude rovnaká ako koncentrácia KOH. Preto, OH- = 0,05 M.

Od koncentrácie OH- Ak je známe, hodnota pOH je užitočnejšia. pOH sa vypočíta podľa vzorca

pOH = - log OH-

Zadajte predtým nájdenú koncentráciu

pOH = - log (0,05)
pOH = - (- 1,3)
pOH = 1,3

Hodnota pH je potrebná a vzťah medzi pH a pOH je daný vzťahom

pH + pOH = 14

pH = 14 - pOH
pH = 14 - 1,3
pH = 12,7

Odpoveď

PH 0,05 M roztoku hydroxidu draselného je 12,7.