Zaujímavý

Nemiešateľná definícia a príklady (chémia)

Nemiešateľná definícia a príklady (chémia)

Výrazy miešateľné a nemiešateľné sa v chémii používajú na opis zmesí.

Nemiešateľná definícia

Nemiešateľnosť je vlastnosť, keď dve látky nie sú schopné kombinovať a vytvoriť homogénnu zmes. O týchto zložkách sa hovorí, že sú „nemiešateľné“. Naopak, tekutiny, ktoré sa zmiešajú dohromady, sa nazývajú „miešateľné“.

Zložky nemiešateľnej zmesi sa budú navzájom oddeľovať. Menej hustá tekutina stúpa na vrchol; hustejšia zložka bude klesať.

Nemiešateľné príklady

Olej a voda sú nemiešateľné kvapaliny. Naproti tomu alkohol a voda sú úplne miešateľné. V akomkoľvek pomere sa alkohol a voda zmiešajú, aby vytvorili homogénny roztok.