Zaujímavý

Ja v sociológii

Ja v sociológii

Z klasického sociologického hľadiska je ja relatívne stabilný súbor vnímaní toho, kým sme vo vzťahu k nám, iným a k sociálnym systémom. Ja je spoločensky konštruované v tom zmysle, že je formované interakciou s inými ľuďmi. Rovnako ako v prípade socializácie vo všeobecnosti, jednotlivec nie je pasívnym účastníkom tohto procesu a nemá silný vplyv na vývoj tohto procesu a jeho dôsledky.