+
Zaujímavý

Definícia a príklady chemickej energie

Definícia a príklady chemickej energie

Chemická energia je energia obsiahnutá vo vnútornej štruktúre atómu alebo molekuly. Je to miera schopnosti látky transformovať sa na inú látku pomocou chemickej reakcie. Táto energia môže byť v elektronickej štruktúre jedného atómu alebo vo väzbách medzi atómami v molekule. Chemická energia sa chemickými reakciami mení na iné formy energie.

Príklady látok, ktoré obsahujú chemickú energiu, zahŕňajú:

  • drevo
  • jedlo
  • benzín
  • batérie

Chemická energia sa uvoľňuje alebo absorbované ako sú chemické väzby narušené a reformované. Je mylnou predstavou, že látka vždy uvoľňuje viac energie, ako absorbuje! Chemická energia sa vypočíta ako rozdiel medzi energiou produktov a reaktantov. Toto sa môže merať pomocou kalorimetra alebo sa môže vypočítať na základe väzbovej energie chemických väzieb.

Referencie

  • Schmidt-Rohr, K (2015). „Prečo sú spaľovanie vždy exotermické, výťažok asi 418 kJ na mol O2". J. Chem. Educ92: 2094-2099.