Zaujímavý

Tongue Twisters: Peter Piper

Tongue Twisters: Peter Piper

Twister jazyka sú zábavné slovné hry, ktoré používame na vyzvanie našej výslovnosti. Ako učiaci sa anglický jazyk môžete použiť jazykové twistre na pomoc s výslovnosťou určitých zvukov.

Peter Piper

Peter Piper vybral kôpku nakladaných paprík.
Vybral si Peter Piper kôpku nakladanej papriky?
Ak Peter Piper vybral kôpku nakladaných paprík,
kde je kôpka nakladaných paprík, ktoré si vybral Peter Piper?

Vypočujte si nahrávku Peter Piper.

Zlepšenie výslovnosti

V tomto jazyku Twister, Peter Piper, môžete pracovať na svojich p. Zvuk „p“ je bez hlasu a je podobný zvuku „b“, ktorý sa vyslovuje. Rozdiel medzi týmito dvoma zvukmi je v tom, že písmeno „p“ nepoužíva hlas. Precvičte si rozdiel v týchto zvukoch s minimálnymi párovými slovami, ktoré majú iba rozdiel medzi zvukom „p“ a „b“.

  • bob - pop
  • blob - plop
  • žobrák
  • smola
  • peck - beck

Zažite rozdiel zvuku

Položte ruku na krk a povedzte „pop“ a nebudete cítiť žiadne vibrácie. Položte ruku na krk a povedzte „bob“ a budete cítiť vibrácie. Použite veľa dychu, aby ste získali silnejší zvuk „p“. Vyjadrite svoje „p“ silným výbuchom vzduchu cez pery.