Zaujímavý

Dátumy písania v nemčine

Dátumy písania v nemčine

Dátumy písania sa môžu líšiť v závislosti od jazyka a môžu sa v každom kontexte meniť. Aj keď sa to učí od prvého dňa v triede, keď píšete dátum na svoju stránku, často sa zanedbávajú iné spôsoby vyjadrovania dátumov. V nemeckom jazyku je potrebné pri písaní týchto dátumov dávať pozor na gramatické prípady.

Napísanie dátumu listom

Stadt / city, Brloh (acc.) 16.5.11
Bonn, den 16.5.11 Bonn, den sechszehnten fünften zweitausendelf.

Dátumy v iných kontextoch písania

 1. Uvedenie dňa v týždni spolu s dátumom:
  Am Samstag, dem 5. Juni, wurde er geboren.
  Samstag, deň 5. júna.
 2. Neuvádza sa deň v týždni:
  Sie ist am 25. Juni geboren
  Heute haben wir den 25. Juni. (Fünfundzwanzigsten)
  Heute ist der 25. Juni (fünfundzwanzigster)
 3. Uvedenie jedného dňa do druhého bez uvedenia dňa v týždni:
  vom 16. Mai bis zum 20. Mai.
 4. Uvádzanie údajov od jedného dňa k druhému pri uvádzaní dňa v týždni:
  Von Montag, dem 16. Mai, bis Freitag, dem 20. Mai.