Zaujímavý

Geografická situácia

Geografická situácia

Z geografického hľadiska sa situácia alebo lokalita týka umiestnenia miesta na základe jeho vzťahu k iným miestam, ako napríklad situácia v San Franciscu, ktorá je vstupným prístavom na tichomorskom pobreží, susediaca s produktívnymi poľnohospodárskymi oblasťami Kalifornie.

Situácie sú zvyčajne definované fyzickými prvkami miesta, ktoré pomohli určiť, že je dobré na osídlenie, čo môže zahŕňať faktory, ako sú dostupnosť stavebných materiálov a zásobovanie vodou, kvalita pôdy, podnebie v regióne a príležitosti pre prístrešia a obrana - z tohto dôvodu sa vytvára mnoho pobrežných miest z dôvodu ich blízkosti k bohatým poľnohospodárskym pozemkom a obchodným prístavom.

Z mnohých faktorov, ktoré pomáhajú určiť, či je lokalita vhodná na usadenie, je možné každú z nich rozdeliť do jednej zo štyroch všeobecne akceptovaných kategórií: klimatické, ekonomické, fyzické a tradičné.

Klimatické, ekonomické, fyzikálne a tradičné faktory

V záujme lepšej kategorizácie, ktoré faktory v konečnom dôsledku ovplyvňujú osídlenie, geografi všeobecne akceptovali štyri zastrešujúce pojmy, ktoré popisujú tieto prvky: klimatické, ekonomické, fyzické a tradičné.

Klimatické faktory, ako sú mokré alebo suché situácie, dostupnosť a potreba prístrešia a odtoku a potreba teplejšieho alebo chladnejšieho odevu, môžu určovať, či je situácia vhodná na vyrovnanie. Podobne fyzikálne faktory ako prístrešok a drenáž, ako aj kvalita pôdy, zásobovanie vodou, prístavy a zdroje môžu ovplyvniť, či je miesto vhodné na výstavbu mesta.

Pri tomto rozhodnutí zohrávajú významnú úlohu aj hospodárske faktory, ako sú blízke obchodné trhy, prístavy na dovoz a vývoz tovaru, počet dostupných zdrojov, ktoré sa majú účtovať za hrubý domáci produkt, a obchodné cesty, ako aj tradičné faktory, ako sú obrana, kopce a miestna úľava pre nové podniky v regióne tejto oblasti.

Meniace sa situácie

V celej histórii museli osadníci vytvoriť celý rad rôznych ideálnych faktorov, aby určili najlepší postup pri zakladaní nových osád, ktoré sa časom drasticky zmenili. Zatiaľ čo väčšina osád v stredoveku bola založená na dostupnosti sladkej vody a dobrej obrany, v súčasnosti je oveľa viac faktorov, ktoré určujú, ako dobre by sa osídlenie dalo umiestniť.

V súčasnosti zohrávajú klimatické faktory a tradičné faktory oveľa väčšiu úlohu pri zakladaní nových miest a miest, pretože fyzické a ekonomické faktory sa zvyčajne vypracúvajú na základe medzinárodných alebo domácich vzťahov a kontrolných mechanizmov - hoci niektoré z nich, ako sú dostupnosť zdrojov a blízkosť obchodných prístavov stále hrajú hlavnú úlohu v procese zriaďovania.