Zaujímavý

Atómový objem, vzorec

Atómový objem, vzorec

Atómový objem je objem, ktorý jeden mol prvku zaberá pri izbovej teplote. Atómový objem sa zvyčajne uvádza v kubických centimetroch na mol: cm3 / mol. Atómový objem je vypočítaná hodnota pomocou atómovej hmotnosti a hustoty pomocou vzorca: atómový objem = atómová hmotnosť / hustota

Alternatívy

Ďalším spôsobom, ako vypočítať atómový objem, je použitie atómového alebo iónového polomeru atómu (v závislosti od toho, či jednáte s iónom). Tento výpočet je založený na myšlienke atómu ako gule, čo nie je presne presné. Je to však slušné priblíženie.

V tomto prípade sa použije vzorec pre objem gule, kde r je atómový polomer:

objem = (4/3) (π) (r3)

Príklad

Napríklad atóm vodíka má atómový polomer 53 picometrov. Objem atómu vodíka by bol:

objem = (4/3) (π) (533)

objem = 623 000 kubických picometrov (približne)