+
Zaujímavý

Čo znamená francúzske slovo „Chouette“ v angličtine?

Čo znamená francúzske slovo „Chouette“ v angličtine?

Francúzske slovo Chouette môže byť podstatné meno, prídavné meno alebo výkričník. Tu je niekoľko príkladov, ako by ste ich mohli používať.

Definícia

chouette (podstatné meno, ženský): sova

S pozdravom, chouette!
Pozri, sova!

Chouette(prídavné meno): skvelé, pekné alebo chladné.

Ta copine est chouette.
Tvoja priateľka je milá.

Chouette(výkričník): skvelý, pekný alebo cool

C'est chouette!
To je skvelé!

Très chouette!
Husté!

Výslovnosť

Slovo Chouette je vyslovovaný shweht.