Zaujímavý

Definícia substituenta

Definícia substituenta

definícia: Substituent je atóm alebo funkčná skupina, ktorá nahrádza atóm vodíka na uhľovodíku.
V chemických štruktúrach sú všeobecné substituenty označené písmenom R. Ak je substituentom halogenid, potom X je kapitál.