Zaujímavý

Definícia bodu horenia v chémii

Definícia bodu horenia v chémii


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Definícia bodu požiaru

Bod vzplanutia je najnižšia teplota, pri ktorej pary kvapaliny začnú a udržujú reakciu spaľovania. Podľa definície musí palivo pokračovať v horení najmenej 5 sekúnd po zapálení otvoreným plameňom, aby sa teplota považovala za bod vzplanutia.

Bod vzplanutia vs bod vzplanutia

Kontrastujte s bodom vzplanutia, čo je nižšia teplota, pri ktorej sa látka vznieti, ale nemusí pokračovať v horení.

Bod vzplanutia pre konkrétne palivo nie je zvyčajne uvedený, zatiaľ čo tabuľky bodu vzplanutia sú ľahko dostupné. Bod vzplanutia je zvyčajne o 10 ° C vyšší ako bod vzplanutia, ale ak musí byť známa táto hodnota, mala by sa stanoviť experimentálne.


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos