Zaujímavý

Atómová hmotnosť Definícia: Atómová hmotnosť

Atómová hmotnosť Definícia: Atómová hmotnosť

Atómová hmotnosť alebo definícia hmotnosti

Atómová hmotnosť, ktorá je známa aj ako atómová hmotnosť, je priemerná hmotnosť atómov prvku vypočítaná pomocou relatívneho množstva izotopov v prírodne sa vyskytujúcom prvku.

Atómová hmotnosť označuje veľkosť atómu. Aj keď je táto hmota technicky súčet hmotnosti všetkých protónov, neutrónov a elektrónov v atóme, hmotnosť elektrónu je omnoho menšia ako hmotnosť ostatných častíc, táto hmotnosť je jednoducho hmotnosťou jadra (protónov a neutróny).

Príklady atómovej hmoty

  • Atómová hmotnosť uhlíka je 12,011. Väčšina atómov uhlíka pozostáva zo šiestich protónov a šiestich neutrónov.
  • Atómová hmotnosť vodíka je 1,0079. Vodík (atómové číslo 1) je prvkom s najnižšou atómovou hmotnosťou. Najbežnejším izotopom vodíka je protium, atóm, ktorý sa skladá z protónu alebo protónu a elektrónu. Kvôli malému množstvu deutéria (jeden protón a jeden neutrón) a trícia (jeden protón a dva neutróny) je atómová hmotnosť vodíka mierne vyššia ako 1.

Ako vypočítať atómovú hmotu