Zaujímavý

Definícia redoxnej titrácie (chémia)

Definícia redoxnej titrácie (chémia)

Redox titrácia je titrácia redukčného činidla oxidačným činidlom alebo titrácia oxidačného činidla redukčným činidlom. Typicky tento typ titrácie zahrnuje redoxný indikátor alebo potenciometer.

Príklad nastavenia

Redoxná titrácia sa môže napríklad nastaviť spracovaním jódového roztoku redukčným činidlom za vzniku jodidu. Roztok škrobu sa potom môže použiť ako indikátor zmeny farby na detekciu koncového bodu titrácie. V tomto prípade roztok začína modrý a po ukončení reakcie jódu zmizne v koncovom bode.

Druhy redoxných titrácií

Redoxné titrácie sú pomenované podľa použitého titrantu:

  • Bromometria používa bróm (Br2) titrant.
  • V Cerimetrii sa používajú soli céru (IV).
  • Dichrometria používa dichróman draselný.
  • Iodometria používa jód (I2).
  • Permanganometria používa manganistan draselný.