Zaujímavý

Halogénová definícia

Halogénová definícia

Prvok nachádzajúci sa v skupine VIIA periodickej tabuľky. Halogény sú reaktívne nekovy so siedmimi valenčnými elektrónmi.

Príklady

fluór, chlór, bróm, jód