Nový

Semovente da 75/46

Semovente da 75/46


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Semovente da 75/46

Semovente da 75/46 bola samohybná zbraň, ktorú v malom počte vyrobil Ansaldo v Janove v roku 1944. Vychádzala z podvozku M 43 používaného na Semovente da 105/25, ale bola vyzbrojená 75 mm Ansaldo L /46 zbraň. Vyrobených bolo iba jedenásť, všetky v roku 1944.


Semovente da 47/32

The Semovente L. 40 da 47/32 bolo talianske samohybné delo vyrobené počas 2. svetovej vojny. Vzniklo namontovaním protitankového dela Cannone da 47/32 do otvorenej, skriňovej nadstavby na podvozok ľahkého tanku L 6/40. Niektoré boli postavené ako veliteľské tanky s nainštalovaným rádiom namiesto hlavnej pištole. Na tieto verzie bol použitý 8 mm guľomet maskovaný ako 47 mm hlavný kanón, aby vyzerali ako bežné Semovente 47/32. Od roku 1941 bolo postavených asi 300 kusov Semoventi da 47/32. Semovente da 47/32 bolo najťažšie vyzbrojené talianske obrnené bojové vozidlo používané na východnom fronte.

Napriek tomu, že 47 mm kanón bol postačujúci na rok 1941, v čase, keď Semovente dorazil do poľa, bol už zastaraný a neúčinný voči stredným tankom nepriateľa, a preto vozidlo nebolo obzvlášť úspešné. [4]

Po talianskom prímerí v septembri 1943 nemecká armáda vzala všetky Semovente 47/32, ktoré mohli získať, pre vlastnú potrebu. Nemecké označenie bolo StuG L6 47/32 630 (i). Niektoré z nich boli poskytnuté chorvátskemu bábkovému štátu v Nemecku [5] a slovinskej domobrane.

 • Semovente L. 40 da 47/32: štandardný variant, nesúci 70 nábojov v trupe a bez rádia.
 • Doplnkové informácie o semovente da 47/32: vozidlo veliteľa čaty, vybavené rádiovou súpravou Marelli RF 1 CA, na úkor zníženej kapacity munície (47 nábojov). [6] Hlavným vizuálnym rozdielom od štandardného variantu bola jedna rádiová anténa.
 • Celkové porovnanie nákladov na semovente da 47/32: vozidlo veliteľa roty, vybavené dvoma rádiovými súpravami - Marelli RF 1 CA a RF 2 CA. [6] Hlavná pištoľ bola odstránená, aby sa uvoľnilo miesto pre rádiové zariadenie. Na jej mieste bol 8 mm Breda mod. 38. guľomet, maskovaný ako 47 mm kanón. [6] Tento variant mal dvojité rádiové antény a tiež falošnú hlaveň.
 1. ^Cappellano a Battistelli 2012, s. 27.
 2. ^ abcdefghiCappellano a Battistelli 2012, s. 46.
 3. ^Pignato 2004, s. 26.
 4. ^Cappellano a Battistelli 2012, s. 24.
 5. ^ Mahé, Yann (apríl 2011). „Le Blindorama: La Croatie, 1941 - 1945“. Batailles & amp; Blindés (francuzsky). Č. 42. Caraktère. s. 4–7. ISSN1765-0828.
 6. ^ abcCappellano a Battistelli 2012, s. 26.
 • Cappellano, F. Battistelli, P. P. (2012). Talianske ľahké tanky, 1919–45. Oxford: Osprey Publishing. ISBN9781849087773.
 • Pignato, Nicola (2004). Talianske obrnené vozidlá z druhej svetovej vojny. Letky/signálne publikácie. ISBN0-89747-475-9. Údržba CS1: predvolené duplikáty odkazu (odkaz)

Tento článok o vojenskom vozidle je útržok. Wikipedii môžete pomôcť jej rozšírením.


Semovente da 75/46 2019-03-23

Semovente da 75/46 bol taliansky stíhač tankov používaný počas 2. svetovej vojny. 75/46 mal rovnaký trup & quot; 43 & quot; ako 105/25. Húfnica 105 mm L25 bola však nahradená dlhším 75 mm kanónom L46-pôvodne koncipovaným ako kanón FlaK, ale používaným aj ako protitankové delo-, ktorý zaisťoval vyššiu úsťovú rýchlosť (750 m/s namiesto 510) a oveľa väčší účinný dosah, keď je schopný odpáliť 6,5 kg (14 lb 5 oz) mušľu až do vzdialenosti 13 000 m (43 000 stôp). Do tejto pištole bolo možné nabiť nábojmi HE alebo AP, keď bola nabitá posledná uvedená zbraň, mohla preraziť pancier až do 90 mm (3,5 palca) z 500 m. Ďalší hlavný rozdiel oproti jeho prekurzoru bol v celkovom zvýšenom brnení: šikmé pláty boli aplikované na kasemat a ďalšie boli pridané po stranách, nad koľaje. Vďaka týmto vlastnostiam a napriek svojmu pôvodu je 75/46 považovaný za stíhač tankov v každom ohľade.

Súbor obsahuje súbory unit a pcx. Model nie je môj vlastný výtvor. Wyrmshadow pomohol so súbormi animácií. Jednoducho som dal dohromady diely a vyčistil model pre CivIII a pridal niekoľko kúskov, čo keby. Veľká vďaka všetkým, ktorí pomohli!


Semovente da 75/46 - História

/Vozidlá/Osa/Taliansko/04-SPG/Semovente-M42 (75-46)/Súbor/Semovente-M42T (75-46) .htm | Posledná aktualizácia:

Semovente da 75/46 Scafo M42/M43 (Tank Destroyer)

Le Semovente da 75/46 M42T (plus tard M43) est le fruit de la Pokračovanie du d & eacuteveloppement du Semovente da 105/25 M42L. Účinnosť a zhoda kvázi identickej sietovej substitúcie kánonu s hmotnosťou 105/25 palcov Kánonová ochrana proti preťaženiu 75/46 a levá slepá aplikácia (70 a agrave 100 mm).

Semovente da 75/46 M42T (neskôr M43) je plodom pokračovania vývoja Semovente da 105/25 M42L. Skutočne boli obaja Semoventi takmer identickí, ak nie nahradením dela da 105/25 protitankovým kanónom da 75/46 a dodatočného aplikovaného panciera na prednú časť nadstavby (70 až 100 mm).

Le prototyp du nouveau Semovente ne fut finalis & eacute qu'en 1944. De fait, la production qui ne d & eacutepassa pas 11 exemples (8 en 1944 et 3 en 1945) fut enti & egraverement au profit des Allemands qui baptis & egraverent le nouveau canon automoteur, StuG M43 mit 75/46 852 (i). Tous ces Semoventi furent utilis & eacutes par la Wehrmacht dans le Nord de l'Italie.

Prototyp nového Semovente bol dokončený až v roku 1944. Takže výroba, ktorá nepresiahla 11 exemplárov (8 v roku 1944 a 3 v roku 1945), bola výlučne v prospech Nemcov, ktorí pokrstili nové samohybné delo StuG M43 mit 75 /46 852 i). Všetky tieto Semoventi používal Wehrmacht na severe Talianska.


Celoživotná prevalencia a distribúcia porúch DSM-IV podľa veku v replikácii národného prieskumu komorbidity

Kontext: Málo je známe o celoživotnej prevalencii alebo veku nástupu porúch DSM-IV.

Cieľ: Odhad celoživotnej prevalencie a distribúcie porúch DSM-IV podľa veku v nedávno dokončenej replikácii národného prieskumu komorbidity.

Dizajn a nastavenie: Národne reprezentatívny osobný prieskum domácnosti uskutočnený od februára 2001 do apríla 2003 s použitím plne štruktúrovanej verzie kompozitného medzinárodného diagnostického pohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie World Mental Health Survey.

Účastníci: Deväť tisíc dvesto osemdesiatdva anglicky hovoriacich respondentov vo veku 18 rokov a starších.

Hlavné výstupné opatrenia: Celoživotné poruchy úzkosti, nálady, kontroly impulzov a používania návykových látok DSM-IV.

Výsledky: Odhady celoživotnej prevalencie sú tieto: úzkostné poruchy, 28,8% poruchy nálady, 20,8% poruchy kontroly impulzov, 24,8% poruchy užívania návykových látok, 14,6% akékoľvek poruchy, 46,4%. Stredný vek nástupu je oveľa skôr pri poruchách úzkosti (11 rokov) a kontrole impulzov (11 rokov) ako pri poruchách spojených s užívaním návykových látok (20 rokov) a nálady (30 rokov). Polovica všetkých doživotných prípadov začína vo veku 14 rokov a tri štvrtiny vo veku 24 rokov. Neskoršie nástupy sú väčšinou sprievodných stavov, pričom odhadované celoživotné riziko akejkoľvek poruchy vo veku 75 rokov (50,8%) je len o málo vyššie ako pozorovaná celoživotná prevalencia (46,4%). Odhady celoživotnej prevalencie sú v posledných kohortách vyššie ako v predchádzajúcich kohortách a majú v rámci životného cyklu pomerne stabilné interkohortové rozdiely, ktoré sa medzi sociálno -demografickými podskupinami líšia v podstate hodnovernými spôsobmi.

Závery: Asi polovica Američanov splní kritériá pre poruchu DSM-IV niekedy v živote, s prvým nástupom zvyčajne v detstve alebo dospievaní. Intervencie zamerané na prevenciu alebo včasnú liečbu sa musia zamerať na mládež.


Tartalomjegyzék

A páncélosütközetekben az olasz páncélosok fokozatosan alul maradtak, ezért égetően szükség volt erősebb tankokra. A problémát úgy próbálták orvosolni, hogy a németektől vásároltak páncélosokat. Ez azonban nem tudta ellensúlyozni a veszteségeket. Ezért a németeknél bevált rohamlövegek sikeres alkalmazása után az olaszok is kifejlesztették saját önjáró lövegeiket Semovente 75/18 és Semovente 75/46 néven. Azonban szükség volt egy nagy teljesítményű vadászpáncélosra is, amellyel leküzdhették a bunkereket is. Máte na výber z nasledujúcich možností? A választás egy első világháborúban használt 105 mm-es L 13S jelölésű ágyúra esett.

Fejlesztést 1942-ben párhuzamosan az Odera-Terni-Orlando (OTO) és az Ansaldo vállalta. Az új önjáró löveget a költségek csökkentése érdekében már gyártásban lévő alkatrészekből akarták megoldani, ezért az OTO javasolta, hogy and Fiat P26/40 alvázát és a 105/23 löveget egyesít. Az Ansaldo ehelyett azt javasolta, hogy and gyártásban lévő M42 géptörzset fejlesszék tovább önjáró löveggé. Ezt a prototípust 1943. február 28-án mutatták be. A királyi hadsereg végül egy Fiat M15/42 hosszabbított alvázú és nagyobb kaliberű 105/25 (23 kaliber helyett) változatát fogadta el. A gyártás 1943. április 2-án kezdődött Semovente da 105/25 su scafo Fiat-Ansaldo M43 "Bassotto" név alatt. Od roku 1943 olasz fegyverszünet megkötéséig 30 darabot gyártottak a Fiat-Ansaldo gyáraiban. Az első 12 példányt az Aries II páncéloshadosztály kötelékében vetették be Róma közelében a német csapatok ellen. Väčšina automobilových výrobcov, ktorí vyrábajú továrne na výrobu 91 palív, z ktorých každý pochádza StuG M43 mit 105/25 853 (i) név alatt, amelyet az angol-amerikai erők ellen vetettek be. Jelentős részük 1945 áprilisában semmisült meg, a Gót vonal védelménél (Bologna környékén). Összesen 103 példányt készítettek belőle különféle változatokban.

A Semovente 105/25 elődeinél (M41, M42, M43) bevált alapot használta, azaz egy M.15/42 tank alváz újratervezett, kiszélesített változatát. A felépítmény döntött első ands oldalsó hegesztett páncéllemezekből állt. Az alvázra fixen hegesztett kazamatába Ansaldo 105/25 tarackágyú került. Kézi oldalirányzása: 34 °, függőleges emelése: -12 ° és + 22 ° volt. Priemerná dĺžka 8 mm Breda Model 38 gélových páskov, ktoré sú umiestnené na ľavom boku. A kommunikációt egy Magneti Marelli RF1 CA rádió biztosította. A meghajtást egy 8 hengeres 192 lóerős benzinmotor (Fiat-SPA 15TB M42) szolgáltatta vízhűtéses hűtőrendszerrel.


1943ετά την ιταλική συνθηκολόγηση του σεπτεμβρίου του 1943, την κεντρική και τη βόρεια Ιταλία τέθηνονονονονονηση σεντην 1944ο 1944, οι γερμανικές δυνάμεις απαίτησε την ανάπτυξη ενός καταστροφέα αρμάτων, με βάση τα αυτοκινούλοοοδοοδοοδονονονίουνοντονίουνοντονονικονοστον ε. Αο αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν η Semovente da 75/46, η οποία στη γερμανική υπηρεσία κλήθηκαν Sturmgeschü

75ο 75/46 είχε στο σασί του 105/25 και το κανόνι L 46 75 mm θα μπορούσε να διεισδύσει μέχρι και 90 mm πανοπλία σε απόσα Αο αντιτορπιλικό δεξαμενή ήταν επίσης ανώτερη θωράκιση σε σύγκριση με την έκδοση του αυτοπροωοθοονοονουνονονο στοδοστονοδοδενο β


Cuprins

Copilăria, 1452–1466 Modificare

Leonardo da Vinci uvádza údaje z 15. apríla 1452 (staré údaje - staršie verzie z 9 dátumov, viac ako aktuálny kalendár, autor údajov z 23. apríla), „la ora trei noaptea“, nașterea sa Najvyššia odborná spôsobilosť: Ser Antonio, bývalý otec [13] [14], in Vincencia v Toskánsku, Inferioară a râului Arno, lokalizácia celej pod jurisdikcie Republikánskej republiky Florența, uznanie lekárskej dôveryhodnosti di Antonio da Vinci, un bogat notar florentin, și al Caterinei, țărancă. [15] [16] [17] Taliansky Francesco Cianchi, duplicitné a hromadné zápisy viacerých registrácií Vinciho súboru, ktorý sa nachádza v lokácii, v ktorom sa nachádza miesto, kde sa nachádzate, alebo vo vašom okolí. „mama lui Leonardo ar fi fost o sclavă arabă, aparținând bogatului Vanni di Niccolo di Ser Vann, unul din clienții lui Piero Fruosino di Antonio da Vinci, sclavă creștinată, botezată Caterina. ] Tatăl său, la un an de la nașterea sa, se va căsători cu o anume Albiera, in varstă de 16 ani, care moare in in 1464, la 28 de ani, fără a avea copii. Séria Piero sa nakopí o 3 minúty, pričom bude mať 6 kópií pre poslednú dobu. ] Počet rodičov, ktorí prijali svoju rodinu, "da Vinci" znamená viac ako "Vinci", obzvlášť dôležité rady pre aristokratov. Pozrite sa na extrémny počet ľudí, ktorí sa pokúšajú kopírovať. Naše prvé kroky môžu priniesť jednu z našich matiek, ktoré sa starajú o Anchiano, dvojitú starostlivosť v roku 1457 o život v dome, v ktorom sa budú nachádzať ďalšie dni, Francesco, Bunicii a iné. Leonardo a primitívne a štandardné vzdelávanie pre rodinnú rodinu patriace medzi obľúbené: písmo, citát, latina, geometria a matematika. Din copilărie, Leonardo menționează in notle sale doar twoă evenimente. Prvá éra, ktorá sa môže líšiť, môže zahŕňať jednu z nasledujúcich skupín, ktorá sa môže líšiť od ostatných, [20] ali al doilea, survenit câțiva ani mai apoi, pe can can explora de unul singur împrejurimile casei m Descoperit to peșteră, fiction in your monstru ar putea să se găsească înăuntru, dar mânat de curiozitate a pătruns totuii in inside. [21] Primárne ročné obdobia výtvarnej a výtvarnej činnosti, ktoré súvisia s biografickými údajmi, súvisiace s legendou. Giorgio Vasari, pictor and biograf al lui Leonardo, povestește cum un țăran din vecinătate și-a confecționat un scut, apoi i-a cerut tânărului da Vinci să picteze ceva pe fața acestuia. Väčšina fotografií sa zameriava na jednu zo svojich najdôležitejších záujmov, pretože sa zameriava predovšetkým na svojich fanúšikov, na Pierra, na detských hercov, na talentovaných hráčov Leonarda, na sledovanie svojich obľúbených hráčov na Floride a na starostlivosť o deti. l mai apoi Ducelui de Milano. Viac informácií nájdete v hlavnom článku, ako Pier môžete nakupovať rôzne druhy dekorácií, ako ste si mysleli, že ich môžete nechať vychladnúť. ]

V ateliéri lui Verrocchio, 1466- 1476 Modificare

V roku 1466, približne 14 rokov, Leonardo a ďalší autori umenia Andrea di Cione, podčiarkli počet skladieb Verrocchio a ateliérových ateliérov opäť prišli do Florencie. ] [24] Au urmat any de studio intenzes, Leonardo da Vinci fiind deprins with tehnicile desenului, modelării artice, cu tehnicle picturii in in ulei și tempera, căpătând cunoștințele de bază necesare unui artist, fiind totodatini iniție metan tale metal, mecanicii a tâmplăriei. [25] Cea mai mare parte a muncii din atelier era prestată de ucenici. Potvrdzuje súhlas Giorgio Vasari, Leonardo da Vinci a spolupracuje s Verrocchio la Realizácia Botezului lui Cristos, pictond un an angl. Starostlivosti zosmiešňuje roba lui Isus într-o manieră mult superioară de cea a maestrului său, arîncât fi pictat niciodată. Tabuľka je zobrazená v temperamente mesta a v meste Galeria Uffizi z Florencie. Leonardo a obrázky, ktoré sa začínajú v pozadí, budú mať zásadný význam a budú sa opakovať od začiatku do konca. Diferencované všetky dve farby sú evidentné, relevantné a originálne a elegantné od Leonarda. Viac informácií nájdete v nasledujúcom texte, pretože predpokladáme, že váš umelecký model bude slúžiť ako model pre dvojitú prácu, ale aj pre Verrocchio, bronzovú sochu Davida de la Bargello, Arhanghelul Rafael v tabloul Tobias a Angerul. 1472, duplicitné štúdium ani štúdium, Leonardo da Vinci, viac informácií o 20 de ani, s-a calificat maestru, fiind admis in Ghilda Sf. Luca, ghilda artiștilor a doctorilor. Väčšina týchto možností je dostupná v súkromnom ateliéri, pričom súčasná úroveň je jedným z popredných profesorov, pretože táto spolupráca je pokračovaním spolupráce.

Viața profesională, 1476–1513 Modificare

Vyplýva to z roku 1476 z florentského tribunálu, v ktorom sú zverejnené tieto správy, v ktorých je tlačená starostlivosť o Leonarda da Vinciho, ako aj z oblasti sodomie. Odchod do dnešného dňa môže mať za následok prechod do predchádzajúceho obdobia. (Procesul Saltarelli) Evn Evul Mediu, for tot teritoriulaktualei Italii, in republicale italien și tot tot cuprinsul statelor papale, actele de sodomie erau kategororic interzise, ​​delictele fiind instrumentate de Inchiziție, iar vinovații fiind pedepsig. Informácie, ktoré sú k dispozícii, sú uvedené v článku 1478. [26] Cert este că in 1478 a părăsit atelierul lui Verrocchio, dar și casa părintească. Un anume "Anonimo" Gaddiano, afairca cue in 1480, Leonardo da Vinci locuia in palatul familiei Medici, și că lucra in a grădina pieței San Marco, care găzduia un fel de academie de artiști, poeți și filozofi V roku 1478 je dejiskom prima comandă v nezávislom umeleckom kontexte, pictura unei bucăți din altarul Capelei Sf. Bernard din Palazzo Vecchio, urta de dua, in martie 1481, Adorația magilor, pentru călugării de la San Donato a Scopeto. [27] Nie sú k dispozícii žiadne konečné finalizácie, pretože všetky tieto údaje sa môžu objaviť v Miláne. Vaša najlepšia hudba je Leonardovým talentom pre extrémnych muzikantov. 1482, acesta ar fi realizat o lira din argint cu corpul de forma unui cap de cal, [28] ci că Lorenzo de Medici l-ar fi trimis la Milano, pentru a dărui această lira Ducelui de Milano, Ludovico Sforza, cu scopul čo sa týka legálnej dovolenky. [29] Informácie o akvizícii, Leonardo da Vinci a Compass o scrisoare, citate adesea, adresár ducelui Sforza, prin care in informl informa despre aptitudinile sale inginerești și artistice. [30] Umelec skrášlil v Miláne 17 rokov, 1482 narodenín v roku 1499. Naše hlavné nákupné otázky sú dôležité, preto si môžete vybrať jednu z nasledujúcich fotografií: Confreria Imaculatei Concepții și frescaint Maria delle Grazie. [31] Na prvom mieste v roku 1485, Leonardo da Vinci a člen skupiny Regatul Ungariei, trimis de Sforza la principele Matei Corvin. Pozrite sa na to, ako to urobiť, aby sa vám to páčilo, aby ste to urobili sami. [32] V roku 1493 a 1495 v poznámke k záveru, že zilnice ale artistului apare o femeie cu numele de Caterina. Začína sa to asi 1495 rokov, pričom väčšina z nich sa stane matkou. [33]

Leonardo da Vinci s-a implication in a multe proiectent for pentru ducele Sforza, inclusiv crearea de care alegorice pentru variety ocazii festive, proiectul domului catedralei din Milano, and modeli modelul uni uriașe statui ecvestre a lui Francesco Sforza, prediul. Ich realizácia sa prejaví predovšetkým na počte 70 odtieňov bronzu. Monumentul a rămas neterminat timp de mai mulți ani, o hrudine deja obișnuită pentru Leonardo. Počet modelov spojených s ukončením je 1492. Celkové rozmery sú 1492. Jednorázové, dvojaké, viacpočetné, renesančné a sošky Gattamelata z Padovy, realizované Donatello a sochárske pamiatky Bartolomeo Colleoni din Veneția, realizované podľa Verc. Statuia lui Verrocchio a fost turnată in in bronz abia in in 1488, dupa moartea acestuia, and duplica ce Leonardo in frontuse deja să face planurile detailate pentru turnarea in bronz a uriașei sale statui. Táto svetelná éra sa môže líšiť od toho, ako Michelangelo chiara a afirmat că va fi fi nemožné pre Leonardo s-o toarne. V noiembrie 1494, bronzul destinat statuii and fost utuzat for confecționarea de tunuri care să apere orașul de invazia regelui Carol al VIII-lea al Franței. Celé Taliansko zospodu do Talianska v roku 1499 zasahuje do Francúzska s veľkým počtom modelov. Odošlite odozvu viac, Leonardo da Vinci, stretnite sa so Salaim, asistentom, s ktorým sa stretnete s priateľmi, matematik Luca Pacioli, alebo budete hovoriť o Milanovi vo Veneții, a to bez toho, aby to bolo možné. pentru a dezvolta sistemul de apărare al orașului contra unui atac naval. Od 1500 rokov do Florencie, do obchodu s tovarom a tovarom do Santasima Annunziata, starostlivosť o všetky možné možnosti organizácie, prispôsobenie pracovného času, atď. Sf. Ana și Sf. Ioan Botezătorul, o lucrare care and stârnit atâta admirație in "" bărbați și femei, tineri și bătrâni "s-au perindat prin fața ei" ca la o mare sărbătoare ". Atelierul a fost redescoperit in the 2005, in timpul restaurării aripii in a care funcționase timp de mai mulți ani departamentul de hărți militare. [34] V roku 1502 sa Leonardo nachádzal v Cesene, v službe Cesare Borgia, v hlavnom meste Alexandru VI., V jeho pôvodnom militóriu, pôvodcovi, pôvodcovi a pôvodcovi protektoroval protektora. Ak sa to stane, kliknite na položku Leonardo a vytvoríte viac plánov a plánov. Najviac sa to prejaví v časovom rozpätí acea, ako to dosiahlo Leonardo v súlade s koncepciou novej koncepcie. Printre hărțile realizate atunci, se remarcă cea a văii Chiana, menită să ofere patronului său o think de ansamblu asupra teritoriului și pozițiilor fortificate. Väčšina z nich sa môže realizovať v rôznych oblastiach, ako napríklad v oblasti Florencie, ako aj v prípade, že máte k dispozícii veľkú škálu potravín a nápojov. Umelec a príjmy z Florencie v 18. októbri 1503, undem in an armătorii doi ani a desenat și picture to frescita intitulată Bătălia de la Anghiari, lucrare comandată de Signorie, in paralel with alt frescă, Bătălia de la Casc. Amândouă lucrările s-au pierdut. Počet skladieb, ktoré Michelangelo zhromažďuje, získava, zaznamenáva a zaznamenáva Aristotole da Sangallo v roku 1542. [35] Lucrarea lui Leonardo este cunoscută datorită schițelor pregătitoare și mai multor copii ale zonei centrale, cea mai bunor dint. 1504, da Vinci a făcut parte din comitetul for pentru amplasarea statuii David a lui Michelangelo, contrar voinței autorului. [36] V roku 1506 sa v Miláne nakupuje viac ľudí, ktorí nakupujú tlač, Bernardino Luini, Giovanni Antonio Boltraffio a Marco d'Oggione, najrýchlejší nákup kopírovacieho predaja po Cina cea de Taină. Ak sa chystáte na viac miest v Miláne, môžete si ich pozrieť v roku 1504, keď sa ocitnete na Florencii v roku 1507, pretože tento problém s veľkým počtom miest narazíte. Do 1508 s-a intors in Milano, unde a locuit in in propria sa casă, Situate aproape de Porta Orientale, in parohia Santa Babila.

Ultimii ani, 1513–1519 Modificare

Od septembra 1513 do konca roku 1516 v časovom pásme Leon X, Leonardo a petrecut mult timp v meste Cortile del Belvedere vo Vatikáne, kde nájdete všetky obrázky Raffaello Santi, vybrané položky nižšie. Octombrie 1515, regele Francisc I al Franței a recapturat orașul Milano. V 19 decembrie, Leonardo a fost present la întâlnirea dintre Francisc I și Papa Leon X, care a avut loc la Bologna. [37] [38] Leonardo a primitiva of partea lui Francisc I de a realiza un leu mecanic, care putea să meargă, și care putea să-și deschidă pieptul pentru a da la iveală o tufă de crini. [39] Teraz sa môžeme zamerať na to, aby sme sa zamerali na to, čo máme v pláne, pretože sme presvedčení, že toto obdobie bude najlepšie dopadnúť v Lyone, pretože je pravdepodobné, že sa zvýši váš výkon. Leul s-a pierdut, or replication to many more or more mad real estate with a original realization of the curând și se găsește la Muzeul din Bologna. [40] Od roku 1516 do služby luci Francisc I, čiastočná ochrana a acestuia, údaje o locuință v Clos Lucé (Cloux), azi devenită muzeu, lângă reședința regală Château d'Amboise. Aici-a petrecut ultimii ani din via via ,â € ™ iâte de ucenicul său, contele Francesco Melzi, and alocată or uncompens of de 10,000 de scuzi italieni.

Leonardo da Vinci s-a stins din viață la Clos Lucé, la 2 mái 1519. În ultimii ani, regele Francisc I și Leonardo deveniseră Friends of Apropiați. Giorgio Vasari hovorí o svojich obľúbených filmoch, ktoré sú v úplnom zázname. Historické príbehy, francúzske ilustrácie, ilustrácie Jean Auguste Dominique Ingres, viac informácií o legende, údaje o ich vzniku, Saint-Germain-en-Laye, Francisc a emisný edikt, putea fi la Clos Lucé. Všetky ceruzky sa remarkujú a vydávajú všetky éry osobného charakteru. Teraz máte k dispozícii veľa možností, ako Leonardo a chemickí pracovníci preberať a získavať veľké množstvo peňazí. Zodpovedajúci predaju, 60 spoločných pohrebov. Farebné prevedenie a stabilizácia súhrnu peňazí v prealabil de Leonardo. Principalulșș execut execut execut test testamentamentamentament artist artist artist artistе artistертерана на продете на менто на мелизате на предерет на просте. Lui i-au rămas picturile, desenele, biblioteca, uneltele și alte obiecte personale ale artistului, precum și o sumă de bani. Teraz čo najviac navštevujeme tovar, nakupujeme, nakupujeme a nakupujeme, kupujeme produkty od spoločnosti Battista di Vilussis, hľadáme prvotriedne služby prostredníctvom Leonarda, staráme sa o naše služby a staráme sa. neagresívna, sčervenaná, s okrajovým okrajom ”, cee ce voia sănsemena, servitoarea sa putea participa la funeralii îmbrăcată„ slušná “. [41] Leonardo da Vinci a podpora v Capela Saint-Hubert a (castelului Amboise)

Pozrite sa na extrémny prípad, ktorý vás bude sprevádzať osobným a osobným životom Leonarda da Vinciho, a potom sa zoznámite s rukopisom. Naše existujúce scenáre, poetické básne, osobné osobné poznámky. Nič viac ako široký sortiment alebo súčasné množstvo informácií, ktoré by ste mohli potrebovať, aby ste informovali o svojich vreckových a interaktívnych obrázkoch. V dôsledku toho sa môžu líšiť od toho, či sa určité chyby môžu líšiť od konkrétneho sexuálneho styku, alebo sa môžu eventuálne vyskytnúť sexuálne problémy, ak dôjde k sexuálnej strate, alebo sa naopak zhorší. Naopak, viac starostlivosti o existenciu viac ako asketického, dedikovaného zoskupenia a sufletového umenia. Všetky predajné akcie, ktoré odkazujú na sexuálnu aktivitu a reprodukciu:

 • "Všetky tieto činnosti sú legálne, pretože všetky majú negatívny vplyv na to, čo sa deje, alebo čo sa deje, pretože zasahujú všetky senzuály."[42]

Najlepšia interpretácia v čipu, ako je napríklad sexuálna orientácia a výtvarné umenie.

Modifikácia procesu Saltarelli

Aktivita celého procesu zhromažďovania historických záznamov o dokumente a jednotlivca o možnej valabilite práva na referenciu o sexuálnej orientácii a Leonardovi da Vinci.

Údaje sú uvedené v 9. apríli 1476, v rozsahu pôsobnosti (tamburo) od prvého dňa (Palazzo della Signoria) a sú známe ako denné anonimné údaje, ktoré sa môžu líšiť od Jacopo Saltarelli, ale môžu sa líšiť od rôznych kategórií. s persoane care i-au solicitat asemenea servicii nasănătoase “. Viac informácií nájdete v časti Saltarelli, s rešpektom: Leonardo da Vinci, študent v ateliéri obrázka Verrocchio, jeden z najlepších turistov v Baccino, jeden z ďalších Bartolomeo di Pasquino, Leonardo Tornabuoni, jeden z najväčších aristokratov. cu familia Medici. [43] Autorizovaný čas Saltarelliho éry, deoarece se prostitua, iar cu cîteva luni in urmă, un alt bărbat fusese condamnat pentru sodomizarea acestuia. [44] Nasleduje jeden jasný príklad modelu Leonardo. Právne predpisy, ktoré sú uvedené v tejto smernici, sú spojené s denným režimom. 7. júla 1476, od prvého dňa do posledného dňa, keď sa rozhodneš, že sa ti to bude páčiť, keď to poviem, chiar dacă éry anonim, trebuia să fie semnat. [45] Ulterior, s-a speculate faptul că familia unuia din acuzați, Leonardo Tornabuoni, ar fi exercitat presiuni prin intermediul familiei Medici pentru clasarea cazului. [46] Cert este că in acea perioadă, sodomia éra considerată un delict extrem de grav, pedepsit cu moartea prin ardere pe rug. Extrémna éra úmrtia, ktorá sa opakuje po mučení. Teraz sa musíte starať o to, aby ste to zvládli, či už to nie je autoritatívne. Princíp sexuálnej orientácie a sexuálnej praktiky v styku s normálnym sexuálnym stykom vaginálnej pokožky a ženského pohlavia sa zhoduje s dátumom Toma d'Aquino. Najvyššia éra extrémnych udalostí v epoche, ako v aristokracii, hľadaní nezávislých politikov, rozhodovaní o voľbách, úplnom prístupe k obchodovaniu, získavaní údajov denunțătorului.

Un cercetător contemporan, Michael Rocke, a investigat cu mijloace moderne arhiva Oficialilor Nopții (Ufficiali di notte), o instituție represivă, menită să instrumenteze cazurile de sodomie în Florența, stabilind că timp de 70 de ani, între 1432 și 1502, timp în care această instituție a fost activă, au fost investigate cca. 16 000 de cazuri de sodomie, 3000 de persoane fiind condamnate. Pare extrem de mult pentru un oraș cu cca. 40 000 de locuitori. [47] Totuși, în 70 de ani, ar însemna cca. 42 de condamnări anual, adică aproape 1 la mie din populația orașului. În consecință, sodomia nu era deci chiar așa de răspândită pe cât afirmă Michael Rocke în cartea sa. Pe de altă parte, sodomia nu însemna neapărat relații homosexuale, ci includea o paletă extrem de largă de practici sexuale, de la masturbare și până la sex anal heterosexual. Chiar și felația, practicată curent de prostituate, era considerată sodomie. Autoritățile erau alarmate de scăderea numărului de căsătorii, puse pe seama extinderii practicilor sexuale „necurate”, astfel încât au decis să crească numărul de bordeluri și să asigure o dotă pentru tinerele sărace, concomitent cu sporirea represiunii, care nu era nici pe departe atât de cruntă pe cât era bunăoară în țările de la nord de Alpi, unde execuția publică prin ardere pe rug pentru sodomie era relativ frecventă, sau în comparație cu Anglia, unde în 27 noiembrie 1835 au fost spânzurați James Pratt și John Smith, ultima condamnare la pedeapsa capitală pentru sodomie din Marea Britanie. Cu toate că dosarul cazului de sodomie în care era implicat și Leonardo da Vinci a fost clasat, eticheta de "desfrânați" aplicată de opinia publică celor patru acuzați a persistat multă vreme. Privind retrospectiv, toată această afacere pare să fi fost un atac politic la adresa familiei de Medici, Leonardo fiind doar o victimă colaterală. O altă certitudine este faptul că nici unul din contemporanii săi, și nici biograful său, Giorgio Vasari (1511-1574), nu pomenesc nimic despre așa-zisa sa homosexualitate. [48]

Ipoteza lui Sigmund Freud Modificare

Pornind de la o notă scrisă de Leonardo da Vinci, Sigmund Freud a scris în 1910 un eseu intitulat Leonardo da Vinci și memoria copilăriei (titlu original : Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci, 1910), practic, un studiu psihanalitic cu tentă literară asupra lui Leonardo da Vinci și operei sale. Sigmund Freud a pornit de la o notă a lui Leonardo din Codex Atlanticus, în care acesta își amintește:

". printre primele amintiri din copilărie, mi se pare că eram așezat în leagăn și un vultur (în italiană nibbio) a venit la mine, mi-a deschis gura cu coada, și m-a lovit cu ea de mai multe ori peste buze. "

Pornind de la această notă, Freud a interpretat acest eveniment drept o fantezie, fantasmă a artistului, privind un contact sexual oral. Conform teoriei sale, vulturul ar fi mama artistului, dat fiindcă în scrierea antică egipteană, hieroglifa "mamă" este simbolizată printr-un vultur. (zeița Mut) Sigmund Freud a dezvoltat această teorie pornind de la o idee mai veche a sa, privind relația dintre mamă și pruncul alăptat, similară cu o felație. Pornind de aici, Freud a analizat tabloul lui Leonardo de la Muzeul Luvru, Sf. Ana, Fecioara și Pruncul (1510-1513), făcând observația că vestmintele Sfintei Fecioare seamănă cu un vultur. De aici, a dedus că toate acestea denotă fantezii de "homosexual pasiv" ale artistului.

Imediat după publicarea eseului, mai mulți specialiști italieni au acuzat o eroare de traducere în ediția în limba germană, cartea Mariei Herzfeld, Leonardo da Vinci, der Denker, Forscher und Poet, utilizată ca referință de către Freud, respectiv traducerea cuvântului nibbio prin vultur, care de fapt, în context s-ar traduce prin zmeu (de hârtie). Cu toate acestea, cuvântul nibbio în italiană înseamnă și gaie (pasăre de pradă înrudită cu vulturul, lat. Milvus milvus, fam. Accipitridae), astfel încât adepții lui Freud au refăcut imediat teoria privind pretinsa homosexualitate "pasivă" a lui Leonardo da Vinci.

Cei mai mulți specialiști în opera lui Leonardo da Vinci, oameni care și-au dedicat întreaga viață studierii operei acestuia, susțin totuși că visul său "profetic" este inspirat de Divina Comedie a lui Dante Alighieri, fiind de fapt o metaforă extrem de răspândită în scrierile epocii, și că toate teoriile lui Freud, ca și ale epigonilor acestuia sunt simple fabulații. [49] De altfel, însuși Freud, aflând despre eroarea de traducere, avea să-i mărturisească cu amărăciune lui Lou Andreas-Salomé în 1919 că era una din cele mai bune scrieri ale sale. [50] Freud se înșela însă, pentru că homosexualitatea în Florența familiei de Medici avea aceleași trăsături caracteristice cu pederastia din Grecia antică, Leonardo, în calitate de maestru nu putea fi în nici un caz homosexual pasiv, rolul acesta era rezervat ucenicilor care-și completau veniturile, prostituându-se, precum Jacopo Saltarelli. Apoi Freud nu a înțeles sau s-a făcut că nu înțelege rolul mamei lui da Vinci, o simplă țărancă pe post de dădacă până la cinci ani, după care a trebuit să-și încredințeze fiul tatălui, Messer Piero Fruosino di Antonio da Vinci, notar oficial al Florenței. O simplă țărancă pe post de purtătoare de sarcină și apoi de dădacă, nu avea cum să bântuie visele erotice ale artistului.

Teorii contemporane Modificare

Având ca punct de plecare procesul de sodomie din 1476 și eseul lui Sigmund Freud, mai mulți cercetători contemporani au disecat scrierile și opera artistică a lui Leonardo da Vinci, căutând să descopere "dovezi" ale pretinsei homosexualități a acestuia. Principalele argumente invocate de către aceștia sunt:

 • Leonardo da Vinci a avut doi ucenici, Gian Giacomo Caprotti da Oreno și Contele Francesco Melzi, care au stat alături de marele artist până la moartea acestuia, amândoi "tineri" și "frumoși".
 • Schița pentru tabloul Sf. Ioan Botezătorul, intitulată The Incarnate Angel, desen în cărbune din 1515 aflat în colecția Muzeului Luvru, reprezentând un înger cu penisul în erecție.
 • Personajul din dreapta lui Isus, în Cina cea de Taină, are sexul nedefinit.
 • Leonardo da Vinci nu a fost niciodată însurat.
 • Leonardo da Vinci a evitat să picteze nuduri de femei, în schimb a pictat numeroși tineri cu chip angelic.

Elizabeth Abbott, în lucrarea History of Celibacy afirmă că deși este "foarte probabil" ca Leonardo da Vinci să fi fost homosexual, traumatizat de procesul de sodomie din 1476, artistul ar fi optat pentru castitate pentru tot restul vieții. [51] Alți autori afirmă fără echivoc despre Leonardo da Vinci că ar fi fost homosexual și chiar pedofil sadea, începând cu autorul cu mare succes la public Dan Brown, care în romanul Codul lui da Vinci afirmă că artistul ar fi fost un homosexual înflăcărat (flamboyant). Michael White, în cartea Leonardo: The First Scientist, afirmă că "there is little doubt that Leonardo remained a practising homosexual", indicând chiar și două nume de "parteneri sexuali" ai artistului, respectiv un anume Fioravante di Domenico și un tânăr șoimar, Bernardo di Simone, bazându-se pe interpretarea proprie a unor note personale ale lui Leonardo. [52] .

Gian Giacomo Caprotti da Oreno, supranumit Salai sau Il Salaino(micul nespălat, sau drăcușorul), a ajuns în preajma lui Leonardo în 1490. După numai un an, Leonardo a făcut o listă cu toate “potlogăriile” acestuia, numindu-l “hoț, mincinos, încăpățânat și avid de bani”, după ce fusese prins de cel puțin cinci ori că șterpelise bani și alte obiecte de valoare, pentru a cheltui o avere pe haine. [53] Cu toate acestea, Leonardo l-a tratat cu îngăduință, acesta rămânând în slujba artistului aproape 30 de ani. Salai a realizat un număr de tablouri sub nume propriu (Andrea Salai), dar deși Vasari afirmă că Leonardo l-ar fi învățat totul despre pictură, lucrările sale nu se ridică totuși la nivelul altor ucenici ai pictorului, precum Marco d'Oggione și Boltraffio. În 1515 a pictat o versiune nud a Monei Lisa, cunoscută drept Monna Vanna. [54] În 1525, anul morții sale, Salai era proprietarul celebrului tablou Mona Lisa, evaluat la cererea sa cu 505 lire, o valoare extraordinară în acea vreme pentru un portret de mici dimensiuni. [55] În 1506, Leonardo a mai luat un ucenic, Contele Francesco Melzi, fiul unui aristocrat din Lombardia, care va fi considerat ucenicul său preferat. L-a urmat pe Leonardo da Vinci în Franța, rămânând alături de el până la moartea acestuia. Melzi a moștenit lucrările artistice și științifice ale maestrului, manuscrisele și colecțiile sale, cărțile și obiectele personale, fiind și executorul testamentar al artistului.

Pictura Modificare

În ciuda renumelui pe care și l-a câștigat, cu precădere în sec.20, în calitate de om de știință și inventator, timp de patru secole după moartea sa, Leonardo da Vinci a rămas în conștiința colectivă drept unul din cei mai mari pictori, deși numărul lucrărilor rămase în urma sa este extrem de redus, în raport cu alți contemporani de-ai săi. Lucrările sale certe, ca și cele atribuite lui au o valoare inestimabilă, iar ultimele care s-au vândut, au atins prețuri fabuloase. Încă din timpul vieții, pe la 1490, Leonardo era descris ca un pictor “divin”, faima sa sporind cu trecerea anilor. Leonardo rămâne în istoria picturii prin câteva lucrări care au fost remarcate încă din timpul vieții sale datorită tehnicii inovatoare, perfecțiunea detaliilor, a celor anatomice în primul rând, apoi se remarcă iluminarea savantă, interesul său pentru fizionomie și pentru modul în care aceasta poate exprima emoții și sentimente, modul în care a utilizat corpul uman pentru compoziții figurative, coloristica inovatoare și subtilitatea gradată a tonurilor. Toate aceste calități pot fi recunoscute cu ușurință în lucrările sale cele mai cunoscute: Monna Lisa, Cina cea de Taină, Fecioara pe stânci. [56]

Lucrări din tinerețe Modificare

Prima lucrare realizată de Leonardo da Vinci a fost Botezul lui Cristos, lucrare atribuită lui Verrochio, realizată în colaborare cu acesta. Din aceeași perioadă datează alte două lucrări, amândouă cu titlul Buna Vestire. Una are dimensiuni reduse, 59x14 cm. Este o "predella", o bucată care ar trebui să se potrivească la baza unei compoziții mai mari, în cazul de față, o lucrare aparținând lui Lorenzo di Credi, de care a fost separată ulterior. A doua bună vestire este o lucrare de dimensiuni ceva mai mari, cu o lățime de 217 cm. În ambele lucrări, Leonardo da Vinci a utilizat un aranjament clasic, prezent și în două binecunoscute lucrări ale lui Fra Angelico, cu Fecioara stând în genunchi sau în picioare, în dreapta imaginii, în stânga un înger în profil, cu o îmbrăcăminte sofisticată. Deși anterior atribuită lui Ghirlandaio, lucrarea este azi atribuită lui Leonardo. [57] În lucrarea cea mică, Sfânta Fecioară pleacă ochii și își împreunează mâinile într-un gest care vrea să exprime supunere față de voința Domnului. În a doua lucrare, din contră, Sfânta Fecioară nu este de loc supusă. Tânăra ce o reprezintă, întreruptă din lectură de neașteptatul emisar, pune un deget de-a curmezișul Bibliei, pentru a marca locul în care i-a fost întreruptă lectura, ridicând mâna în semn de surpriză. Tânăra femeie acceptă rolul de mamă a Domnului, nu cu resemnare, ci cu încredere. În această lucrare, Leonardo da Vinci reprezintă dimensiunea umană a Sfintei Fecioare, recunoscând rolul umanității în încarnarea Domnului.

Lucrările din anii 1480 Modificare

În 1480, Leonardo a primit două comenzi extrem de importante și a început o altă lucrare care se va dovedi revoluționară din punct de vedere al compoziției. Două din cele trei lucrări nu au mai fost terminate, iar a treia a constituit subiectul unor discuții interminabile, privind termenele și prețul. Una din lucrări este intitulată Sf. Ieronim în pustietate. Unul din cercetătorii vieții și operei lui Leonardo, Liana Bortolon, asociază această lucrare cu o perioadă dificilă din viața artistului, relevată de una din însemnările sale: „. gândeam că învăț să trăiesc, (în realitate) învățam să mor”. Lucrarea odată începută, compoziția poate fi văzută, fiind extrem de neobișnuită. Lucrarea, care prin secolul al XVIII-lea îi aparținea Angelicăi Kauffman, a fost mai apoi tăiată în două. Cele două bucăți au fost regăsite ulterior, prima într-un târg de vechituri, și a doua, în atelierul unui curelar, fiind mai apoi reunite pentru a forma compoziția originală. . [58] Este posibil ca totuși anumite zone periferice ale compoziției originale să lipsească. Sf. Ieronim ocupă zona centrală a lucrării, așezat după o linie ușor înclinată, și văzut cumva dintr-o perspectivă aeriană. Îngenuncheat, cu un braț întins în lateral, cu privirea fixă, îndreptată în direcție opusă, postura personajului pare desprinsă din studiile anatomice ale artistului. În prim plan, în dreapta, întins de-a curmezișul, simbolul preferat al artistului, un leu, formează o dublă spirală la baza compoziției. O altă inovație este planul de fundal cu stânci colțuroase abia schițat, din care se detașează personajele principale.

Aceeași concepție novatoare în ceea ce privește compoziția, elementele de fundal și dramatismul subiectului apar în altă capodoperă neterminată, intitulată Adorația Magilor, comandă a călugărilor din mânăstirea San Donato din Scopeto. Este o compoziție complexă, cu dimensiunea de cca. 250 x 250 cm. În vederea realizării acesteia, Leonardo a făcut numeroase schițe și desene preliminare, inclusiv unul extrem de detailat în perspectivă liniară cu ruine, care formează o parte din fundalul scenei. Din păcate, în 1482, la ordinul lui Lorenzo de Medici, artistul a plecat la Milano, pentru a câștiga bunăvoința lui Ludovico Sforza (Il Moro, adică “maurul”), lucrarea fiind abandonată.

A treia lucrare importantă din această perioadă este Fecioara pe stânci, lucrare comandată de Confreria Imaculatei Concepții. Lucrarea, realizată cu concursul lui Giovanni Ambrogio de Predis, trebuia să completeze o parte a altarului, construit deja. [59] Leonardo a ales să picteze un moment apocrif al copilăriei lui Isus, în care Ioan Botezătorul, protejat de un înger, întâlnește Sfânta Familie în drumul spre Egipt. În această scenă, Ioan îl recunoaște pe Isus drept Cristos, Fiul Domnului. Scena emoționantă, de o frumusețe deosebită, impresionează prin grația personajelor ce-l înconjoară pe pruncul Isus, într-un peisaj sălbatic, dominat de stânci și cascade. [60] Deși lucrarea este destul de mare, 200 x 120 cm, nu este atât de complexă pe cât au dorit călugării de la San Donato, având doar patru personaje în loc de cele cca. cincizeci cerute, și un peisaj sălbatic în loc de unul arhitectural. Lucrarea a fost totuși terminată, practic au fost executate două versiuni ale aceleiași lucrări, una rămasă să decoreze capela Confreriei, cealaltă rămânând în posesia lui Leonardo da Vinci, care a luat-o cu el în Franța. Călugării nu au obținut însă lucrarea, și nici de Predis nu a văzut nici un ban pentru munca sa, decât mult mai târziu. [61]

Lucrările din anii 1490 Modificare

Cea mai renumită lucrare a lui Leonardo da Vinci, realizată în 1490, a fost Cina cea de Taină, o frescă pictată în refectoriul (sala de mese) mânăstirii Santa Maria della Grazie din Milano. Fresca reprezintă momentul în care Isus, înconjurat de discipolii săi, ia ultima cină, înainte să fie arestat și condamnat la moarte, surprinzând exact momentul în care acesta rostește fraza profetică: “unul din voi mă va vinde”. Scena surprinde consternarea discipolilor Mântuitorului la auzul vorbelor acestuia. Scriitorul Matteo Bandello povestește cum Leonardo lucra în unele zile de dimineață până seara, fără a se opri nici măcar pentru a mânca, după care urmau câteva zile în care nu mai picta absolut deloc. [62] Modul de lucru al artistului era dincolo de puterea de înțelegere a călugărilor, astfel că, exasperați, aceștia au cerut lui Ludovico Sforza să intervină. [63] Atunci când a fost terminată, fresca a fost unanim aclamată, fiind considerată o capodoperă. Din păcate, tehnica utilizată de Leonardo, tempera, prin care acesta dorea obținerea de culori mai vii, s-a dovedit inadecvată substratului pe care a fost aplicată, umezeala datorată apropierii de bucătărie, a condus la deformarea și scorojirea acesteia, astfel încât un vizitator al mânăstirii, 100 de ani mai târziu, o descria drept o “ruină”. [64] Cu toate acestea, fresca lui Leonardo rămâne una din cele mai cunoscute opere de artă religioasă din istorie, fiind reprodusă pe orice, de la tricouri, până la celebrele “carpete de pus pe perete”.

Lucrările din anii 1500 Modificare

Dintre lucrările realizate de Leonardo în secolul al XVI-lea, de departe cea mai renumită este Mona Lisa, mai precis „Mona Lisa” sau „La Gioconda”. Acest portret de mici dimensiuni este incontestabil cea mai renumită pictură din lume. Renumele său se datorează zâmbetului misterios al femeii, subliniat de artist prin umbrirea colțurilor gurii și ochilor, astfel că natura sau sursa acestui zâmbet cu subînțeles nu poate fi descifrată. Această tehnică de umbrire s-a numit “sfumato” sau “fumul lui Leonardo”. Vasari, despre care se spune că a cunoscut această lucrare doar din auzite, afirmă că “zâmbetul ei este atât de plăcut, încât pare a fi de origine mai degrabă divină decât omenească”. [65] Dacă Vasari a văzut sau nu tabloul, este subiectul unei controverse printre istorici. Unul din argumentele principale ale celor care susțin că nu a văzut niciodată această lucrare, este că el descrie modelul ca având sprâncene. Unii autori, precum Daniel Arasse, au lansat ipoteza că Leonardo ar fi pictat sprâncenele modelului, dar că acestea ar fi fost eliminate ulterior, nefiind la modă pe la mijlocul secolului al XVI-lea. Analiza lucrării, scanate la rezoluție înaltă de către Pascal Cotte, a arătat că Mona Lisa fusese realmente pictată inițial cu gene și sprâncene, dar că acestea au fost ulterior eliminate. [66] Se mai poate remarca rochia fără ornamente, astfel încât privirea e atrasă de ochi și de mâini, ca și de peisajul din fundal, totul pictat cu tușe extrem de fine, aproape insesizabile. Mai trebuie adăugată starea perfectă de conservare a lucrării și lipsa intervențiilor ulterioare, fapt extrem de rar la o pictură cu asemenea vechime. [67]

În tabloul Fecioara cu Pruncul și Sf. Ana, compoziția este din nou concepută sub forma unor personaje în natură, amintind de Sf. Ieronim, cu personajul surprins într-o postură înclinată. Ceea ce face această lucrare extrem de originală, este că cele două personaje înclinate par să se suprapună. Maria este așezată pe genunchii mamei sale, Sf. Ana. Ea este aplecată puțin în față, spre pruncul Isus care se joacă cu un miel. Compoziția a fost copiată de multe ori și a influențat mulți artiști, printre care Michelangelo, Rafael, Andrea del Sarto, Pontormo și Correggio. Această schemă compozițională a fost de asemenea adoptată de pictorii venețieni Tintoretto și Paolo Veronese. [68]

Desen Modificare

Leonardo da Vinci nu a fost un pictor extrem de prolific precum mulți dintre contemporanii săi. În schimb, a desenat enorm. Caietele sale conțin sute de schițe, dar și desene detailate ale diverselor aspecte care i-au atras atenția. De asemenea există multe studii preliminare ale picturilor pe care le-a realizat sau pe care plănuia să le realizeze, cum ar fi cele pentru Adorația Magilor, Fecioara pe stânci și Cina cea de Taină. Primul desen cunoscut al artistului este intitulat “Peisaj din Valea râului Arno” și datează din 1473. Se observă râul, munții, Castelul Montelupo și ogoarele din jur. [69] Unul din cele mai cunoscute desene ale sale se intitulează “Omul vitruvian”, un studiu al proporțiilor corpului uman, un “Cap de înger” pentru Fecioara pe stânci, la Luvru, un studiu botanic intitulat “Steaua din Bethlehem” și un desen de mari dimensiuni (160x100 cm) realizat cu cretă neagră pe hârtie colorată, desen pentru Fecioara cu Pruncul și Sf. Ana și Sf. Ioan Botezătorul, la National Gallery, în Londra. Desenele relevă o tehnică “sfumato” pentru realizarea umbrelor, în același stil aplicat în cazul Monei Lisa. Este cert faptul că Leonardo n-a făcut niciodată vreo pictură după acel desen, tabloul Fecioara cu Pruncul cu Sf. Ana, fiind cea mai apropiată variantă. [70] O altă serie de desene include figuri umane deformate, uneori exagerat, mulți se referă la ele ca la un fel de caricaturi, sunt studii ale expresiei fețelor umane, folosind diverse modele întâlnite în cele mai diverse locuri. Vasari chiar povestește că atunci când Leonardo observa pe stradă vreo persoană cu o figură care i se părea interesantă, o urmărea, studiind-o îndelung. [71] Există numeroase studii de tineri, asociate adesea cu ucenicul său Salai, cu o caracteristică deosebită, ceea ce azi numim “profil grec”, adică un profil la care se poate trasa o linie dreaptă din frunte până în vârful nasului, cu șaua dintre nas și frunte extrem de sus, formă întâlnită la multe statui grecești antice. Acest profil contrastează adesea cu profilul “roman”, războinic. Salai este adesea desenat cu o costumație sofisticată și bizară. Alte desene, extrem de detailate, sunt studii ale unor draperii, un element adesea nelipsit în pictura epocii. În desenele din tinerețe ale artistului chiar se remarcă o extraordinară dexteritate în desenarea acestora. Un alt desen renumit este o scenă macabră desenată în 1479 în Florența, reprezentându-l pe Bernardo Baroncelli spânzurat, în legătură cu asasinarea lui Giuliano, fratele lui Lorenzo de Medici, în cazul conspirației Pazzi.

Manuscrise și note Modificare

Umanismul renascentist nu trasa o graniță categorică între știință și artă, astfel încât studiile științifice și inginerești ale lui Leonardo da Vinci sunt cel puțin la fel de impresionante și inovative pe cât sunt lucrările sale artistice. Studiile sale se regăsesc în cca. 13 000 de pagini de note și schițe, la care a lucrat aproape zilnic, de-a lungul întregii vieți. Multe din notele sale sunt scrise în oglindă, aceasta părând a fi mai degrabă din rațiuni practice, decât din motivul de a păstra vreun secret ascuns. Din cauză că scria cu mâna stângă, este posibil să-i fi fost mai ușor să scrie de la dreapta la stânga. Notele sale relevă o paletă extrem de largă de preocupări, de la banale liste de cumpărături zilnice și datorii, până la desene de aripi și pantofi pentru mers pe apă. Se regăsesc de asemenea, compoziții pentru pictură, studii și detalii de draperii, animale, copii, disecții de organe, studii de plante, formațiuni stâncoase, vârtejuri acvatice, mașini de război, mașini de zburat, studii de arhitectură. Aceste caiete, de diverse tipuri și mărimi, au fost împrăștiate de prieteni și moștenitori după moartea sa, marea majoritate ajungând în final în colecții de prestigiu, precum Royal Library de la Windsor Castle, Muzeul Luvru, Biblioteca Nacional de España, Victoria and Albert Museum, Biblioteca Ambrosiana care conține cele 12 volume ale Codexului Atlanticus și British Library din Londra care deține o parte a Codexului Arundel. [72] Codex Leicester este singura lucrare științifică majoră aparținând lui Leonardo, aflată într-o colecție privată. Se găsește în posesia lui Bill Gates, fiind expusă în diverse locuri din lume o dată pe an. Notele lui Leonardo par a fi realizate special pentru a fi tipărite, dat fiindcă multe coli au formă și ordine care facilitează tipărirea. În multe cazuri privesc un singur subiect, bunăoară, în cazul inimii unui embrion uman, subiectul este acoperit cu observații și desene pe o singură coală. [73] Nu se cunoaște motivul pentru care Leonardo nu le-a publicat în timpul vieții.

Studii științifice Modificare

Pasiunea pentru știință a lui Leonardo a fost mai degrabă contemplativă. El s-a străduit să înțeleagă diverse fenomene descriindu-le în mod minuțios și reprezentându-le printr-un desen detailat, fără a dezvolta experimente practice și/sau explicații teoretice, dat fiindcă îi lipseau pregătirea matematică și cunoștințele de limbă latină. Din această cauză, cercetătorii contemporani cu el au ignorat în bună măsură lucrările sale științifice, deși la un moment dat, Leonardo însuși se străduia să învețe singur latina. În 1490, el studia matematica cu Luca Pacioli, pregătind o serie de desene de solide de formă regulată pentru a fi gravate pe plăcile pentru ilustrațiile din cartea lui Pacioli, De divina proportione, publicată în 1509. Din conținutul jurnalelor sale rezultă că plănuia să publice o serie de tratate asupra mai multor subiecte. Se spune că în cursul vizitei din 1517 a secretarului Cardinalului Ludovic de Aragon, ar fi fost observat un tratat coerent de anatomie. [74] Aspecte privind studiile sale de anatomie, lumină și peisaj, au fost reunite pentru a fi publicate, de către ucenicul său, Contele Francesco Melzi, și publicate ulterior sub numele de Tratat de Pictură de Leonardo da Vinci, în Franța și Italia în 1651, și în Germania în 1724. [75] Daniel Arasse afirmă că tratatul, apărut în Franța în nu mai puțin de 62 de ediții în numai 50 de ani, a făcut ca Leonardo să fie văzut ca un precursor al învățământului academic de artă. Cu toate că experimentele lui Leonardo au urmat metode științifice clare, o analiză recentă a activității sale ca om de știință, analiză făcută de Frtijof Capra, afirmă că Leonardo era complet diferit de savanți precum Isaac Newton sau Galileo Galilei, el căutând să integreze arta cu știința în cel mai pur spirit renascentist. [76]

Studii de anatomie Modificare

Leonardo a căpătat primele noțiuni de anatomie pe când își făcea ucenicia în atelierul lui Verrocchio. Acesta insista față de ucenicii săi asupra importanței studiului anatomiei umane. În calitate de artist, pasionat de anatomie, Leonardo da Vinci a devenit repede un adevărat specialist în “anatomie topografică”. A realizat astfel o mulțime de studii, constând în desene amănunțite de mușchi, tendoane și alte detalii anatomice vizibile. Devenit ulterior artist de renume, i s-a acordat permisiunea de face disecție de cadavre la Spitalul Santa Maria Nuova din Florența, și ulterior în spitale din Milano și Roma. Între 1510 și 1511 a colaborat în acest sens cu doctorul Marcantonio della Torre. Leonardo a realizat peste 240 de desene extrem de detailate, pe care le-a descris cu cca. 13 000 de cuvinte, în vederea publicării unui tratat de anatomie. Toate acestea au rămas la Francesco Melzi, care intenționa să le publice, dar și el a fost depășit de complexitatea problemelor apărute, în special datorită scrisului lui Leonardo da Vinci. Aceste probleme rămăseseră încă nerezolvate în momentul decesului lui Melzi, și încă alți 50 de ani după, astfel încât numai o mică parte din materialul cu privire la anatomie a fost inclusă în tratatul de pictură, publicat în 1632 în Franța. [61] [77] În timp ce Melzi ordona materialul pe capitole, acesta a fost examinat de mulți artiști și anatomiști, printre care, Giorgio Vasari, Benvenuto Cellini și Albrecht Dürer, care a făcut mai multe desene după materialul lăsat de Leonardo. Desenele anatomice ale lui Leonardo includ numeroase studii privind scheletul uman, părțile lui componente, precum și studii privind mușchii și tendoanele. A studiat de asemenea mecanica scheletului omenesc și forțele musculare, prefigurând știința modernă a biomecanicii. [78] A mai desenat inima, sistemul circulator și vascular, organele sexuale, alte organe interne și a fost printre primii care a desenat un embrion uman în uter. Desenele realizate și modul de notare a indicațiilor și explicațiilor erau extrem de avansate pentru acea vreme se consideră că, dacă ar fi fost publicate atunci, ar fi contribuit substanțial la progresul medicinei. [79] [80] Ca artist, Leonardo a studiat efectele emoționale asupra fizionomiei, studiind în special efectele furiei. De asemenea, a studiat și desenat diformități ale feței și semne ale nebuniei. A studiat de asemenea anatomia multor animale, disecând vaci, urși, maimuțe, păsări și broaște, comparând anatomia acestora cu cea a omului, și a făcut o serie de studii asupra cailor.

Inginerie și invenții Modificare

Încă din timpul vieții, Leonardo da Vinci a fost considerat unul din cei mai mari ingineri ai timpului său. În scrisoarea de prezentare ce-o trimisese ducelui Ludovico Sforza (Il Moro), Leonardo afirma că este capabil să construiască tot felul de mașini capabile să asigure protecția orașului în cazul unui asediu. Atunci când a fugit la Veneția în 1499, și-a găsit imediat o slujbă de inginer militar, prin concepția și construcția unui sistem mobil de baricade, care să protejeze orașul de atacuri din exterior. De asemenea, a realizat un proiect de deviere a râului Arno, proiect la care a colaborat cu Niccolò Machiavelli. [81] [82] Notele artistului cuprind o mulțime de invenții, multe din ele, inutile sau fanteziste, precum un instrument muzical (viola organista), un cavaler mecanic (robot) și un tun cu abur, dar și altele utile, precum pompe hidraulice, mecanisme cu clichet reversibile și proiectile de mortier. În 1502, Leonardo da Vinci a desenat un pod suspendat, parte a unui proiect mai amplu pentru sultanul Baiazid al II-lea, podul fiind destinat să traverseze intrarea în Bosfor, cunoscută drept Cornul de Aur. Baiazid nu a acceptat proiectul, considerându-l irealizabil. Concepția lui Leonardo a fost reînviată în 2001, atunci când podul Vebjørn Sand Da Vinci Project, ce se baza pe ideea sa, a fost realizat în Norvegia. [83] [84] Însă ceea ce l-a fascinat cel mai mult de-a lungul întregii sale vieți a fost zborul. Leonardo a studiat zborul păsărilor, și a scris mai multe studii despre acesta, printre care Codexul asupra zborului păsărilor din 1505. A conceput și diverse aparate de zburat, printre care una cu aripi batante (ornitopter) și o mașină de zburat cu aripă rotativă (helicopter). Postul de televiziune britanic Canal Four a comandat realizarea unui film documentar intitulat Leonardo's Dream Machines, pentru o emisiune din 2003. Proiectele lui Leonardo pentru o parașută și pentru o arbaletă gigant, au fost interpretate, realizate cu mijloacele acelei epoci și testate cu succes. [85] Multe din proiectele lui Leonardo s-au dovedit astfel fezabile.

În tinerețea lui Leonardo da Vinci, Florența era centrul Renașterii creștine, un focar de cultură și civilizație. Artistul și-a început ucenicia în 1466, în atelierul lui Verrocchio, an în care maestrul acestuia, marele sculptor Donatello, se stingea din viață. Pictorul Ucello, ale cărui experimente cu perspectiva dezvoltaseră tehnica de realizare a peisajelor, era în amurgul vieții. Pictorii Piero della Francesca și Fra Filippo Lippi, sculptorul Luca della Robbia, arhitectul și scriitorul Leon Battista Alberti, toți erau sexagenari. Verrocchio era artistul de succes al generației următoare, împreună cu Antonio Pollaiuolo și cu sculptorul Mino da Fiesole. [86] Leonardo da Vinci și-a petrecut tinerețea în Florența, un oraș a cârui faimă creștea prin operele acestor artiști și prin cele ale contemporanilor lui Donatello, precum Masaccio, ale cărui fresce erau pline de realism și emoție, dar și Lorenzo Ghiberti, ale cărui Porți ale Paradisului ilustrau arta combinației dintre compoziții complexe cu multe personaje și fundalul arhitectural. Piero della Francesca realizase un studiu detailat al perspectivei, [87] fiind totodată primul pictor care a realizat un studiu științific al luminii. Aceste studii, împreună cu tratatul despre pictură al lui Leone Battista Alberti, De Pictura (1435), au avut un profund impact asupra tânărului Leonardo. Lucrarea lui Massaccio, Alungarea din Grădina Edenului, care îi prezintă pe Adam și Eva goi și neajutorați, reprezintă o imagine extrem de expresivă a corpului uman, pictat în trei dimensiuni prin utilizarea clarobscurului, a luminilor și umbrelor, tehnică ce va fi dezvoltată în operele de mai târziu ale lui Leonardo de așa manieră, încât va influența în mod categoric dezvoltarea ulterioară a picturii. Dimensiunea umanistă a lui David al lui Donatello se va regăsi în lucrările de mai târziu ale artistului, cu precădere în Sf. Ioan Botezătorul. O tradiție răspândită printre pictorii florentini era realizarea de mici lucrări reprezentând pe Sf. Fecioară cu pruncul Isus. Multe din acestea au fost realizate în tempera sau teracotă glazurată în atelierele lui Filippo Lippi, Verrocchio sau ale familiei prolificului Luca della Robbia. Lucrările timpurii de acest gen ale lui Leonardo, precum Madona cu garoafă sau Madona Benois, au urmat această tradiție, în timp ce acesta începea să se detașeze de tipare, precum în Madona Benois, în care Sf. Fecioară este ușor aplecată înspre pruncul Isus, așezat inî colțul opus. Formáty skladieb, ktoré sú komplexné a zoradené podľa Leonarda vo Fecioare s názvom Pruncul a Sf. Ana. Leonardo a súčasníci s Botticelli, Domenico Ghirlandaio a Perugino, ktorí môžu hrať vo voľnom čase el. Vysoká škola má tri štúdiá Verrocchio a „Academia“ de Medici. Botticelli v špeciálnej éry, ako oceniť rodinu Medici, astfel v úspešnom materiáli v ére asigurat. Ghirlandaio Peri Perugino erau de asemenea extrém de prolifici și dirceau mari ateliere de pictură. Väčšina dôležitých záberov, ktoré môžu mať jednu alebo druhú najväčšiu možnú mieru úmrtnosti, môžu mať za následok jednu z nasledujúcich hrozieb. Acestor trei pictori, Botticelli, Ghirlandaio și Perugino, li s-a încredințat o comandă grandioasă, pictura pereților Capelei Sixtine, lucrarea începând in in 1479, cu un prim contract with Perugino. Leonardo má svoj prvý vplyv na dôležité lucrare. Primárna správa z veľkej miery sa stará o Adorația Magilor, ktorá sa nachádza v meste Scopeto, zatiaľ čo finalizuje ju. Od roku 1476 do jedného mesiaca Verrocchio, Altarul Portinari, Hugo van der Goes, príklad z Florencie, veľké množstvo ilustračných fotografií z Veľkej Británie, veľký vplyv na svetový kontinent, Perugino a Leonardo. 1479, sicílsky maliar Antonello da Messina, výhradná lucra starostlivosť v ulei, cestovanie v severných oblastiach, ako je Veneția, und Giovanni Bellini adoptase a el pictura in ulei, făcând din aceasta, tehnica preferată de pictorii venețien. Leonardo va vizita eli el Veneția mai târziu. Uskutočnili sa všetky práce v Bruseli a Antoniu da Sangallo cel Bătrân, Leonardo a conceput planuri de biserici, care apar prin hârtiile sale, biserici niciodată. Súčasní Leonardo a Fost Lori Lorenzo de Medici (il Magnifico, cunoscut și sub numele de Lorenzo Magnificul), care era cu trei ani mai in in vorstă, și cu fratele său mai tânăr, Giuliano, asasinat în urma Conspirați Sforza (Il Moro), cel care a condus Milano inî 1479 și 1499, la care Leonardo a fost trimis ca ambasador din ordinul familiei Medici, era și el de aceeași vârstă cu Leonardo. Autori Alberti, Leonardo a vizitas casa familiei Medici, in care a cunoscut câțiva bătrâni filozofi, printre care for Marsiglio Ficino, adept al Neo-Platonismului, Cristoforo Landino, author de comentarii la scrierile clasice, Johni John Argyropou al lui Aristotel. Asociat de asemenea with această adadărată academie patronată de familia de Medici, era un personaj strălucitor, tânărul poet și filozof, Pico della Mirandola. [88] Umelec s poznámkou k väčšiemu počtu časopisov: „Medici m-au ridicat, dar tot ei m-au distrus“. Lorenzo Magnificul má jednu z najdôležitejších funkcií v Miláne, pričom jeho hlavná myšlienka je záhadná a vyčerpávajúca. Rôzne druhy sú Leonardo, súbežne s Michelangelom a Rafaelom, a preto zvažujú svoje gigantické periode apogeu a Renașterii. La nașterea lui Michelangelo, Leonardo avea 23 de ani, și 31, la nașterea lui Rafael. Dostanete všetko, čo potrebujete, od 37 rokov, v roku 1520 od Leonarda, od Michelangela a od jedného človeka, ktorý stvoril 45 rokov. [89] [90]

Väčšina časov Leonarda utešenia, ktoré sú spojené s veľkým počtom Francúzov, ktorí neprevažujú nad predajom, deklarujú, že akonáhle budú môcť byť cheltuiala sa până la sfârșitul vieț. Približne to môže znamenať, že teraz môžete vidieť veľa momentov v starostlivosti Leonardo a Trecut v neființă, legenda spune că acesta s-ar fi stins in brațele acestuia. Jean Auguste Dominique má jednu farebnú schému a jednu romantickú ilustračnú a dramatickú scénu. Viac informácií nájdete v hlavnom článku, kde nájdete viac informácií o sťahovaní hudby, čítaní a sťahovaní. Giorgio Vasari a špeciálny kapitol hlavného mesta Leonarda v jeho blízkosti, starostlivosť o neho:

 • Väčšina súčasných trendov, ako je náš talent, môže mať veľký počet remarcabile, dar ocazional, într-un mod ce transcede natura, un singur om poate fi dăruit de Ceruri cu atâta frumusețe, grație și talent, dep deștește departe pe ceilalți, to celkem realizovateľný predaj z veľkej časti inšpirácie divină, decizt izvorând din aptitudini omenești. Ak sa vám to podarí, Leonardo da Vinci, jeden z najlepších umelcov, ktorí sa zaujímajú o nekonečné množstvo tejto starostlivosti, pestujú všetko, čo chcú, aby zistili, čo robí, hľadá a rieši problémy. podporovať rezolvate cu ușurință. “
 • Prostredníctvom viacej, viac ako jedného dňa. V súčasnosti nie.
 • Acolo unde lucrarea Spirituali nu for foleasește unealta mâinii, now există artă.
 • Cine nu rešpektovať viața, nu o merită.
 • Arta nu se termină niciodată, ci este doar leaveată.
 • Bližšie uvedené údaje nie sú k dispozícii.

Modifikácia gravírovania

Nafúknite sa, aby ste sa mohli zúčastniť Musée du Louvre (Paríž), Kráľovská knižnica (Hrad Windsor), Britské múzeum (Londra), Galleria Nazionale (Rómovia), Museo Nazionale (Turín), Gabinetto dei Disegni e Stampe Uffizi (Florencia)


Kroky, ktoré môžete urobiť

Existujú možnosti životného štýlu, ktoré môžete urobiť, aby vaše riziko vzniku rakoviny prsníka bolo čo najnižšie:

Toto je len pár krokov, ktoré môžete urobiť. Ďalšie možnosti nájdete v odkazoch na ľavej strane tejto stránky.

Spolu s týmito voľbami životného štýlu existujú aj ďalšie možnosti zníženia rizika pre ženy so silnou rodinnou anamnézou rakoviny prsníka.

Lieky na hormonálnu liečbu: Ukázalo sa, že štyri lieky na hormonálnu liečbu znižujú riziko vzniku rakoviny prsníka pozitívnej na hormonálne receptory u žien s vysokým rizikom. SERM (selektívne modulátory estrogénových receptorov) tamoxifen a Evista (chemický názov: raloxifen) a inhibítory aromatázy Aromasin (chemický názov: exemestane) a Arimidex (chemický názov: anastrozol) sú štyri lieky, ktoré sa používajú týmto spôsobom.

 • Ukázalo sa, že tamoxifén znižuje riziko prvého karcinómu prsníka pozitívneho na hormonálne receptory u postmenopauzálnych a premenopauzálnych žien s vysokým rizikom. Niektoré lieky môžu interferovať s ochrannými účinkami tamoxifénu. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku Tamoxifen.
 • Ukázalo sa, že Evista znižuje riziko prvého výskytu rakoviny prsníka s pozitívou na hormonálne receptory u postmenopauzálnych žien. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku Evista.
 • Ukázalo sa, že aromasín znižuje riziko prvého karcinómu prsníka pozitívneho na hormonálne receptory u postmenopauzálnych žien s vysokým rizikom. Aromasín nie je schválený FDA na toto použitie, ale lekári to môžu považovať za dobrú alternatívu k tamoxifénu alebo Eviste. V roku 2013 Americká spoločnosť pre klinickú onkológiu (ASCO) vydala nové usmernenia k používaniu liekov z hormonálnej terapie na zníženie rizika rakoviny prsníka u vysokorizikových žien. Tieto pokyny odporúčajú lekárom, aby sa porozprávali s vysokorizikovými postmenopauzálnymi ženami o použití Aromasinu na zníženie rizika. ASCO je národná organizácia onkológov a ďalších poskytovateľov starostlivosti o rakovinu. Pokyny ASCO poskytujú lekárom odporúčania pre ošetrenia, ktoré sú podložené mnohými dôveryhodnými výskummi a skúsenosťami. Ďalšie informácie nájdete na stránke Aromasin.
 • Ukázalo sa, že Arimidex znižuje riziko prvého výskytu rakoviny prsníka s pozitívnym účinkom na hormonálne receptory u postmenopauzálnych žien s vysokým rizikom. Rovnako ako Aromasin, Arimidex nie je schválený FDA na toto použitie, ale lekári to môžu považovať za dobrú alternatívu k tamoxifénu, Eviste alebo Aromasinu. Ďalšie informácie nájdete na stránke Arimidex.

Lieky na hormonálnu liečbu neznižujú riziko rakoviny prsníka negatívneho na hormonálne receptory.

Spolu vy a váš lekár sa môžete rozhodnúť, či je liek na zníženie rizika pre vás dobrou voľbou.

Častejšie vyšetrenie: Ak ste vystavení vysokému riziku kvôli silnej rodinnej anamnéze rakoviny prsníka, vy a váš lekár vypracujete plán skríningu prispôsobený vašej jedinečnej situácii. Odporúčané pokyny pre skríning zahŕňajú:

 • mesačná samovyšetrenie prsníkov
 • ročná prehliadka prsníka u vášho lekára alebo sestry
 • mamografia každý rok od 40 rokov

Váš osobný skríningový plán môže tiež zahŕňať nasledujúce testy na čo najskoršie odhalenie rakoviny:

Môžete mať tieto testy častejšie ako žena s priemerným rizikom. Takže môžete mať jeden skríningový test - povedzme mamograf - a potom o 6 mesiacov neskôr iný test - MRI. Pred alebo po každom skríningovom teste môže lekár vykonať vyšetrenie prsníka. Môžete tiež začať s týmito testami skôr ako vo veku 40 rokov.

Ochranná chirurgia: Odstránenie jedného alebo oboch zdravých prsníkov a vaječníkov-nazývané profylaktická chirurgia („profylaktický“ znamená „ochranný“)-sú veľmi agresívne a nevratné možnosti zníženia rizika, ktoré si niektoré ženy vyberú.

Profylaktická chirurgia prsníka môže byť schopná znížiť riziko vzniku rakoviny prsníka u ženy až o 97%. Operácia odstráni takmer všetky prsné tkanivá, takže po nich zostáva len veľmi málo prsných buniek, ktoré by sa mohli vyvinúť na rakovinu.

Ženy s abnormálnymi BRCA1 alebo BRCA2 gén môže znížiť riziko rakoviny prsníka asi o 50% tým, že má pred menopauzou profylaktické odstránenie vaječníkov (ooforektómiu). Odstránenie vaječníkov znižuje riziko rakoviny prsníka, pretože vaječníky sú hlavným zdrojom estrogénu v tele ženy pred menopauzou. Odstránenie vaječníkov neznižuje riziko rakoviny prsníka u postmenopauzálnych žien, pretože tukové a svalové tkanivo je hlavným producentom estrogénu u týchto žien. Profylaktické odstránenie vaječníkov a vajíčkovodov znižuje riziko rakoviny vaječníkov u žien v každom veku, pred alebo po menopauze.

Prínos profylaktických operácií sa zvyčajne počíta jeden rok naraz. To je dôvod, prečo čím ste mladší v čase operácie, tým väčší je potenciálny prínos a čím ste starší, tým nižší je prínos. Tiež, keď starnete, máte väčšiu pravdepodobnosť vzniku ďalších zdravotných stavov, ktoré ovplyvňujú to, ako dlho žijete, ako je cukrovka a srdcové choroby.

Samozrejme, situácia každej ženy je jedinečná. Porozprávajte sa so svojím lekárom o svojej osobnej úrovni rizika a o tom, ako ju najlepšie zvládnuť.

Je dôležité mať na pamäti, že žiadny postup - dokonca ani odstránenie zdravých prsníkov a vaječníkov v mladom veku - úplne neodstraňuje riziko rakoviny. Stále existuje malé riziko, že v oblastiach, kde sa kedysi nachádzali prsia, sa môže vyvinúť rakovina. Je potrebné dôsledné sledovanie, dokonca aj po profylaktickom chirurgickom zákroku.

Rozhodnutie o profylaktickej chirurgii si vyžaduje veľa premýšľania, trpezlivosti a diskusie so svojimi lekármi, genetickým poradcom a rodinou v priebehu času - spolu s obrovskou dávkou odvahy. Nájdite si čas a zvážte tieto možnosti a urobte rozhodnutia, ktoré vám budú príjemné.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach o profylaktickej mastektómii a profylaktickom odstránení vaječníkov Breastcancer.org.

Myslite na ružovo, žite ekologicky: Podrobný sprievodca k zníženiu rizika rakoviny prsníka naučí vás biológiu vývoja prsníkov a ako moderný život ovplyvňuje riziko rakoviny prsníka. Stiahnite si brožúru vo formáte PDF a naučte sa 31 krokov na zníženie rizika, ktoré môžete dnes urobiť.


Äldreguiden riktar sig till äldre och deras anhöriga och kan användas forör information om hemtjänstverksamheter och äldreboenden. Výsledkom sú bl.a. od brukarundersökningen och enhanetsundersökningen.

Öppna jämförelser genomförs årligen av Socialstyrelsen. En av enkäterna gäller äldreomsorg och och kommunal hälso- och sjukvård. Det finns även en kommungemensam enkät. Podpoľte svoju ruku a podržte ruku až do konca zápasu.

Niektoré z nich môžu mať negatívny dopad na individuálnu situáciu. Frågorna är indelade i områdena tillgänglighet, helhetssyn och samordning, kunskapsbaserad verksamhet samt trygghet och säkerhet.

Nečakajte viac ako január-február. Výsledok zverejnenia nasledujúcich webových stránok Socialstyrelsens. Jämförelser kan i första hand göras mellan kommuner.


Pozri si video: Semovente M40 da 7518: Un elemento INDISPENSABILE in Nord Africa (December 2022).

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos