Nový

História Ukrajiny - História

História Ukrajiny - História


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

UKRAJINA

Oblasť Ukrajiny predstavuje počiatky pôvodného ruského štátu, zhruba pred dvanástimi storočiami. Mongoli vtrhli do oblasti v 13. a 14. storočí. V tom čase bola kontrola regiónu v litovských a poľských rukách. V roku 1654 sa Ukrajina stala súčasťou ruskej ríše, ale krátko na to bola rozdelená medzi Poľsko a Rusko. Časť pripojená Poľskom sa neskôr dostala pod vplyv Rakúska, pretože samotné Poľsko bolo rozdelené. Po ruskej revolúcii sa Ukrajina pokúsila vytvoriť svoju autonómiu, ale nakoniec sa stala sovietskou republikou. V roku 1921 bol región opäť rozdelený: západná časť krajiny bola daná Poľsku, Československu a Rumunsku a východná Ukrajina sa stala Ukrajinskou sovietskou socialistickou republikou. Stalinove pokusy vnútiť Ukrajine v 30. rokoch kolektivizmus vyústili do miliónov mŕtvych, chaosu a hladomoru (ako v iných vtedajších SSR). Ukrajina sa vyhlásila za zvrchovanú v roku 1990 a komunistická strana bola v roku 1991 postavená mimo zákon, čo viedlo k vyhláseniu úplnej nezávislosti. V decembri toho istého roku sa Ukrajina pripojila k ďalším bývalým SSR pri vytváraní Spoločenstva nezávislých štátov. Napätie s Ruskom sa odvtedy točí okolo konfliktov okolo jadrových hlavíc a ďalších problémov. Ukrajinská ekonomika sa musí ešte stabilizovať.


Ukrajina


Ukrajina ( Ukrayina ) je zvrchovaný štát vo východnej Európe, Ώ ] ΐ ] Α ] Β ] ohraničený Ruskom na východe a severovýchode, Bieloruskom na severozápade, Poľskom a Slovenskom na západe, Maďarsko, Rumunsko a Moldavsko na juhozápade a Čierne more a Azovské more na juhu a juhovýchode. Ukrajina je v súčasnosti v územnom spore s Ruskom o Krymský polostrov, ktorý Rusko napadlo a anektovalo v roku 2014 Γ ], ale ktorý Ukrajina a väčšina medzinárodného spoločenstva uznáva za ukrajinský. Vrátane Krymu, Ukrajina má rozlohu 609 km² a je tak najväčšou krajinou v celej Európe a 46. najväčšou krajinou na svete. Má zhruba 44,5 milióna obyvateľov, čo z neho robí 32. najľudnatejšiu krajinu na svete.


2. Timothy Snyder, Európa medzi Hitlerom a Stalinom

Klasická kniha od jedného z najlepších svetových historikov, Pokrvné krajiny zmenilo vnímanie dejín 20. storočia strednej a východnej Európy. Vyhýbajúc sa tradičným prístupom k písaniu histórie v rámci národných politických hraníc, Snyder ako celok skúma, čo sa stalo vo východnej Európe v rokoch 1932 až 1945. Zobrazuje tragickú históriu regiónu (ktorý bol v rokoch 1932 až 1945 pravdepodobne najnebezpečnejším miestom na život na Zemi). Zahŕňa hladomor a Stalinov veľký teror, druhú svetovú vojnu a holokaust. Mimoriadnu pozornosť si zaslúžia aj ďalšie Snyderove knihy o histórii východnej Európy a 20. storočia: Rekonštrukcia národov posudzuje Poľsko, Ukrajinu, Litvu a Bielorusko medzi 16. a 20. storočím a Čierna Zem opisuje holokaust ako & quotistory a varovanie & quot.


Ukrajina: história

V dávnych dobách bola veľká časť dnešnej Ukrajiny osídlená Skýtmi (pozri Skýtia), ktorí boli neskôr vysídlení Sarmatmi (pozri Sarmatia). Na začiatku kresťanskej éry obsadila ukrajinská step séria útočníkov (Góti, Huni, Avari) a v 7. stor. Chazari zaradili do svojej ríše veľkú časť Ukrajiny. Samotných Ukrajincov možno vystopovať k neolitickým poľnohospodárskym kmeňom v údoliach Dneper a Dnester.

Kmeňová federácia Antes (4. – 7. St.) Predstavovala prvé definitívne slovanské spoločenstvo v tejto oblasti. V 9. storočí sa v Kyjeve etablovala varangiánska dynastia zo Škandinávie. Keď Varangiáni oslobodili Slovanov od nadvlády Chazarov, zjednotili ich v mocnej Kyjevskej Rusi. Zem a ľudia na Ukrajine tvorili jadro Kyjevskej Rusi.

Po Jaroslavovej vláde (1019–54), ktorá znamenala zenit moci Kyjeva, sa Kyjevská Rus rozdelila na kniežatstvá vrátane západných vojvodstiev Halych (pozri Galícia) a Volodymyr (pozri Volodymyr-Volynskyy a Volynia). Tieto a zvyšok západného regiónu, vrátane Podolia, mali samostatnú históriu po dobytí Kyjevskej Rusi (13. storočie) Mongolmi Zlatej hordy.

V polovici 14. stor. Litva sa začala rozširovať na východ a na juh, pričom na Ukrajine nahradila Tatárov. Dynastický zväzok medzi Poľskom a Litvou v roku 1386 tiež otvoril Ukrajinu poľskej expanzii. Ukrajina pod litovskou vládou prekvitala a jej jazykom sa stal štát, ale po organickom zjednotení Poľska a Litvy v roku 1569 sa Ukrajina dostala pod poľskú nadvládu, obnova ukrajinských roľníkov pokračovala rýchlo a ukrajinská pravoslávna cirkev bola prenasledovaná. V roku 1596 ukrajinskí pravoslávni biskupi, konfrontovaní s mocou poľského katolicizmu, založili uniatskú alebo gréckokatolícku vieru, ktorá uznávala pápežskú autoritu, ale zachovávala pravoslávny obrad. Medzitým bolo pobrežie Čierneho mora, ovládané chánmi Krymu, v roku 1478 pohltené Osmanskou ríšou.

Termín Ukrajina, ktoré možno preložiť ako na hranici alebo pohraničí, sa začalo všeobecne používať v 16. storočí. V tom čase sa Poľsko-Litva a rastúce Moskovské kniežatstvo alebo Moskovy uchádzali o kontrolu nad touto rozsiahlou oblasťou južne od svojich hraníc. Drsné podmienky poľskej nadvlády viedli mnohých Ukrajincov k úteku z poddanstva a náboženského prenasledovania útekom mimo oblasť dolného Dnepra. Tam založili vojenský poriadok s názvom Zaporizhzhya Sich (čistota za perejami). Títo utečenci sa stali známymi ako kozáci alebo Kozáci, čo je adaptácia turkického slova kazak, čo znamená psanec alebo dobrodruh. V roku 1648 kozáci na čele s hejtmanom Bohdanom Chmielnickim úspešne uskutočnili revolúciu proti poľskej nadvláde.

Ukrajina však bola príliš slabá na to, aby mohla stáť sama, a v roku 1654 Chmielnicki uznal vrchnosť Moskvy v Pereyaslavlovej zmluve. Podľa zmluvy mala byť Ukrajina do značnej miery nezávislá, ale Rusko čoskoro začalo zasahovať do svojich práv (cári pohrdlivo označovali Ukrajincov za Malých Rusov, čo je v kontraste k Veľkým Rusom moskovskej oblasti). Prostredníctvom zmluvy s Poľskom v roku 1658 sa Ukrajina pokúsila odhodiť ruskú ochranu. Nasledujúca rusko-poľská vojna sa skončila v roku 1667 Andrusovskou zmluvou, ktorá rozdelila Ukrajinu.

Rusko získalo ľavobrežnú Ukrajinu, východne od rieky Dneper a vrátane Kyjeva si Poľsko ponechalo pravobrežnú Ukrajinu. Hetman Ivan Mazepa, predsedajúci zmenšenému kozáckemu štátu, sa opäť pokúsil oslobodiť Ukrajinu od ruskej nadvlády, čím sa pridal k Švédsku proti Rusku v severnej vojne, ale ich porážka pri Poltave cárom Petrom I. v roku 1709 spečatila osud Ukrajiny. Mazepov pád rozdrvil posledné nádeje na nezávislosť Ukrajiny a ďalej obmedzil ukrajinskú autonómiu.

Posledná z ukrajinských hejtmanov bola prinútená cisárovnou Katarínou II., Aby v roku 1764 odstúpila Zaporizhzhya Sich zlikvidovaná ruskými jednotkami v roku 1775 a Ukrajina, ktorej politická autonómia bola ukončená, bola rozdelená do troch provincií. V roku 1783 Rusko anektovalo chanát Krymu. Poľské oddielové zmluvy z roku 1772, 1793 a 1795 (pozri Poľsko, ich oddiely) udelili Podolí a Volyni Rusku, čím sa zjednotili ľavobrežné a pravobrežné Ukrajiny E Galicia odišla do Rakúska.

V 19. storočí kolonizácia stepí pokračovala rýchlo. V 70. rokoch 19. storočia bol založený veľký ukrajinský uhoľný a hutnícky priemyselný región. Napriek ruskému zákazu používať ukrajinský jazyk v školách a v publikáciách, koncom 19. storočia rozbehlo hnutie za ukrajinské národné a kultúrne oživenie. Bola tiež obnovená agitácia za nezávislosť Ukrajiny a za zjednotenie všetkých ukrajinských krajín vrátane Rakúsko-Uhorska – Haliče, Bukoviny a Rusína (pozri Zakarpatská oblasť) pod jediným štátom. Haličskí Ukrajinci, ktorí sa stali politickou národnosťou počas rakúskej revolúcie v roku 1848, urobili z Haliče útočisko v zahraničí pre nacionalistické hnutie na ruskej Ukrajine. Na čele tohto hnutia boli tajné vzdelávacie skupiny tzv hromadas, ktoré boli cárom opakovane potláčané.

Po zvrhnutí cárskeho režimu v roku 1917 bola vytvorená ukrajinská ústredná rada s Michailom Hrushevským ako prezidentom v júni 1917, ktorá vytvorila vládu s Vladimírom Vinnichenkom ako predsedom vlády a Simonom Petlurom ako ministrom vojny. Ukrajina, ktorá sa pôvodne vyhlásila za republiku v rámci federatívneho Ruska, vyhlásila úplnú nezávislosť v januári 1918 po boľševickej revolúcii.

Sovietske jednotky boli poslané na Ukrajinu, ale centrálne mocnosti, ktoré uznali nezávislosť Ukrajiny, potom obsadili územie svojimi vojakmi a prinútili Červenú armádu Brestlitevskou zmluvou (marec, 1918) odstúpiť. Prímerie v prvej svetovej vojne v novembri 1918 si zas vynútilo stiahnutie ústredných mocností z Ukrajiny. Medzitým, s rozpadom Rakúsko-Uhorska, bola vo Ľvove vyhlásená nezávislá republika na Ukrajine. V januári 1919 bolo vyhlásené spojenie dvoch Ukrajín, sovietske vojská však Kyjev okamžite obsadili. Medzi ukrajinskými silami, kontrarevolučnou armádou Děnikina, Červenej armády a Poliakov nasledoval boj na štyri rohy. Sovietske jednotky nakoniec získali späť kontrolu nad Ukrajinou, ktorá sa v roku 1922 stala jednou z pôvodných republík, ktoré boli súčasťou ZSSR.

Leninove pokusy o zmiernenie ukrajinského nacionalizmu prostredníctvom miery kultúrnej autonómie upustil od Stalina, ktorý v strachu z toho, čo vnímal ako kontrarevolučný potenciál Ukrajiny, na začiatku 30. rokov minulého storočia uvalil na Ukrajinu poľnohospodársku kolektivizáciu, zhabal všetko zrno, skonfiškoval potraviny z domov, a obmedzený obchod a cestovanie. Milióny Ukrajincov zahynuli pri následnom hladomore, ktorý sa na Ukrajine stal známym ako hladomor [Ukr., = Zabíjanie hladom]. Mykola Skrypnyk a ďalší ukrajinskí komunistickí lídri, ktorí boli proti stalinským opatreniam, boli očistení a popravení. Počas 2. svetovej vojny mnoho Ukrajincov najskôr vítalo Nemcov ako osloboditeľov a spolupracovalo s nimi proti ZSSR, ale pohŕdanie nacistami voči všetkým Slovanom a tvrdá okupácia (1941-44) urobili z mnohých Ukrajincov protinemeckých partizánskych bojovníkov.

Republika utrpela veľkú vojnovú devastáciu, najmä. ako bojisko v rokoch 1941–42 (nemecký postup) a 1943–44 (ruský postup). Nacisti počas vojny zabili väčšinu z 1,5 milióna ukrajinských Židov. Mnohí boli v roku 1941 priamo zastrelení na miestach, ako je Babi Yar (Ukr. Babyn Yar), mimo Kyjeva. Ukrajinskí partizáni bojovali počas vojny proti sovietskym aj nemeckým silám a určitý protisovietsky odpor pokračoval až do roku 1953.

Počas vojny a po nej došlo na Ukrajine k niekoľkým veľkým územným zmenám. Južná Besarábia, zotavená z Rumunska v roku 1940, bola začlenená na Ukrajinu, pričom bývalá moldavská ASSR bola oddelená od republiky a zlúčená so strednou Besarábiou ako moldavská SSR. Severné časti Bukoviny a Besarábie boli pridané k Ukrajine, rovnako ako E Halič vrátane Lvova, ktoré Poľsko formálne odstúpilo v roku 1945. Zakarpatská oblasť, ktorá bola súčasťou Československa od roku 1919, bola tiež postúpená v roku 1945, čím bol proces dokončený ktoré všetky ukrajinské krajiny spojili do jednej republiky. Krym bol k Ukrajine pripojený v roku 1954. Napriek tomu, že po druhej svetovej vojne sa na Ukrajine (rovnako ako v iných sovietskych republikách) zintenzívnila rusifikácia, ukrajinský nacionalizmus zostal silný.

V šesťdesiatych rokoch minulého storočia sa Ukrajinci stali tichými mladšími partnermi Rusov pri riadení Sovietskeho zväzu. Leonid Brežnev sa narodil na Ukrajine a pred povolaním do Moskvy tu zastával dôležité stranícke funkcie. Bývalý sovietsky vládca Nikita Chruščov, hoci mal ruský pôvod, v 30. rokoch pôsobil ako prvý tajomník Komunistickej strany Ukrajiny a vykonával stalinistické čistky na Ukrajine. V roku 1986 jeden z reaktorov černobyľskej jadrovej elektrárne explodoval a kontaminoval široké územie Ukrajiny.

Ukrajinský parlament schválil vyhlásenie zvrchovanosti v júli 1990 a v auguste 1991 vyhlásil Ukrajinu za nezávislú na Sovietskom zväze. V decembri 1991. sa Ukrajina stala zakladajúcim členom Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ). Prvým ukrajinským prezidentom sa stal Leonid Kravchuk, bývalý komunista, ktorý sa stal nacionalistom. V roku 1994 sa konali parlamentné a prezidentské voľby a Kravčuka porazil premiér Leonid Kučma.

Kučma vykonal niekoľko trhových reforiem, ale ekonomike naďalej dominovali obrovské neefektívne štátne spoločnosti a výrazne sa nezlepšila. Ukrajina, stručne tretia najväčšia jadrová veľmoc na svete, tiež ratifikovala Zmluvu o znížení strategických zbraní a Zmluvu o nešírení jadrových zbraní (1994) a na oplátku odovzdala svoj jadrový arzenál Rusku na zničenie (dokončené v roku 1996), Ukrajina na to dostala veľmi potrebné palivo. jadrové elektrárne. Ekonomické reformy krajiny a spolupráca v oblasti odzbrojenia jej pomohli získať značnú západnú pomoc a pôžičky.

Napätie pokračovalo na Krymskom polostrove, bývalom ruskom území s väčšinovým ruským obyvateľstvom. V roku 1995, keď Krym spochybnil suverenitu ukrajinskej vlády a hrozil jej vystúpením, Ukrajina dala Krymsku vládu pod národnú kontrolu, jej regionálne zhromaždenie však zostalo zachované. Ďalšou spornou otázkou bolo rozdelenie bývalej sovietskej čiernomorskej flotily medzi Rusko a Ukrajinu so sídlom v krymskom prístave Sevastopol. Základná dohoda, podľa ktorej by štyri pätiny flotily spadali pod ruskú kontrolu, bola dosiahnutá v roku 1995 a v roku 1997 bolo dohodnuté, že Rusku bude umožnené založiť svoju flotilu v Sevastopole na 20 rokov.

Komunisti získali v parlamentných voľbách 1998 najviac kresiel. Kučma bol znovu zvolený v roku 1999 po tom, čo vo voľbách porazil komunistického kandidáta Petro Symonenka, a v decembri bol za predsedu vlády zvolený Viktor Juščenko, predseda centrálnej banky a zástanca trhových reforiem. V apríli 2000 voliči v referende schválili ústavné zmeny, ktoré zvýšili právomoci prezidenta v parlamente.

V septembri 2000 bol zavraždený falošný opozičný novinár. Keď boli následne odvysielané magnetofónové záznamy, ktoré Kučmu zapájali do jeho vraždy a iného zneužívania moci, Kučmova podpora v parlamente sa zhoršila a začiatkom roku 2001 sa konali demonštrácie, ktoré žiadali jeho odstúpenie. Vláda odmietla vyšetrovať novinárovu smrť a bola obvinená z potlačenia novinárskeho spravodajstva o incidente. Odvolanie predsedu vlády Juščenka v apríli 2001 parlamentom bolo ranou pre reformátorov. Na jeho miesto nastúpil Anatolij Kinakh, spojenec prezidenta Kučmu. V marci 2002 získali parlamentné voľby priaznivci Juščenka zhruba štvrtinu kresiel, rovnako ako prezidentovi priaznivci. V novembri Kučma odvolal Kinakha za predsedu vlády a do funkcie vymenoval Viktora Janukovyča.

V januári 2003 Ukrajina a Rusko podpísali zmluvu, ktorá definovala ich spoločné hranice všade okrem Azovského mora. V septembri Rusko začalo s výstavbou morskej hrádze smerom k ukrajinskému ostrovu Tuzla v Kerčskom prielive (ktorý poskytuje prístup do mora), čo vyvolalo krízu a následná dohoda umožnila spoločné používanie prielivu, vyhlásil Azov za vnútorný vodný útvar a tzv. za vymedzenie rusko-ukrajinskej hranice. V septembri tiež Ukrajina, Bielorusko, Kazachstan a Rusko podpísali dohodu o vytvorení spoločného hospodárskeho priestoru, ale v čase podpísania dohody (2009) o vytvorení colnej únie vzťahy Ukrajiny s Ruskom zhoršili a nezúčastnili sa.

V decembri 2003 ukrajinský najvyšší súd rozhodol, že Kučma môže kandidovať na tretie funkčné obdobie, pretože voľby do jeho prvého funkčného obdobia sa uskutočnili skôr, ako súčasná ústava nadobudla účinnosť. Parlament tiež schválil ústavnú zmenu, ktorá mu umožňovala zvoliť prezidenta namiesto voličov, ale opozičné a medzinárodné protesty viedli zákonodarcov k tomu, že o dva mesiace neskôr svoje rozhodnutie zvrátili.

Zdá sa, že prezidentské voľby v roku 2004 znamenali pre Ukrajinu významný zlom a viedli k udalostiam známym ako oranžová revolúcia. Vládny kandidát, premiér Janukovyč, presadzoval úzke vzťahy s Ruskom (a jeho kandidatúru podporil ruský prezident Putin), zatiaľ čo opozičný kandidát, bývalý predseda vlády Juščenko, vyzval na užšie vzťahy s Európskou úniou a ťažil zo zvýšenej dezilúzie z Kučmu. Októbrové hlasovanie prinieslo tesné víťazstvo Juščenkovi, ktorého počas kampane otrávil neznámy útočník, ale nepodarilo sa mu získať väčšinu, čo si vynútilo odtok s Janukovyčom. Novembrové hlasovanie bolo vyhlásené za víťazstvo Janukovyča, ale väčšina pozorovateľov odsúdila to aj prvé kolo, pričom obvinilo vládu z nedemokratických volieb. Juščenkovi stúpenci protestovali v uliciach Kyjeva a ďalších miest na Ukrajine, kde bola jeho podpora silná. Juščenko napadol výsledky aj na súde. Medzitým Janukovyč a jeho priaznivci, ktorí sa viac sústredili na silnejšie ruský východ, tieto kroky odsúdili a situácia hrozila rozdelením Ukrajiny. Parlament tesne označil výsledky za neplatné, čo je akt, ktorý nemá žiadny právny význam, ale v decembri najvyšší súd hlasovanie kvôli podvodom zrušil a vyzval na opakovanie odtoku. Následne bola zmenená a doplnená ústava, aby sa znížila právomoc prezidenta vymenovať predsedu vlády a väčšinu kabinetu ako súčasť balíka volebných reforiem.

Koncom decembra nové hlasovanie prinieslo Juščenkovi solídne víťazné víťazstvo, ale výsledok nebol dokončený až do polovice januára 2005 kvôli právnym problémom, s ktorými sa Janukovyč stretol. Vo februári Juščenko vymenoval za predsedníčku vlády Juliu V. Tymošenkovú, ktorá je otvoreným politickým spojencom. O sedem mesiacov neskôr však Juščenko Tymošenkovu vládu odvolal po konfliktoch medzi kabinetom a predsedníctvom a obvineniach, že prezident toleruje korupciu. Mierny ekonóm Jurij Jekhanurov nastúpil po Tymošenkovej, ale až potom, čo si prezident zaistil podporu Janukovyčovej strany tým, že urobil ústupky vo vyšetrovaní volebných podvodov v prezidentských voľbách v roku 2004.

Spor o cenu zemného plynu nakupovaného od Gazpromu, ruského monopolu na plyn, viedol k patovej situácii na konci roku 2005. Ukrajina nakupovala plyn za veľmi výhodné ceny podľa zmluvy podpísanej pred tým, ako Juščenko získal predsedníctvo, a Gazprom teraz požaduje vyššie , trhová sadzba. V januári 2006 Gazprom zastavil svoje ukrajinské dodávky, čo bol krok, ktorý čiastočne ovplyvnil aj niektorých nadväzujúcich európskych zákazníkov. Napriek tomu, že spor bol čoskoro vyriešený, epizóda bola vo všeobecnosti považovaná za ťažkú ​​ruskú odpoveď na víťazstvo Juščenka pred rokom. Opozičné strany následne vyhrali hlasovanie o nedôvere kabinetu voči dohode, ale ústavné nejasnosti objasnili, či bolo hlasovanie platné alebo nie.

Parlamentné voľby v marci 2006 viedli k porážke prezidenta Juščenka, ktorého strana Naša Ukrajina sa umiestnila na treťom mieste za Janukovyčovou Stranou regiónov a blokom Tymošenkovej. V apríli sa tri bývalé strany oranžovej revolúcie - blok Tymošenková, naša Ukrajina a socialistická strana - dohodli na vytvorení koaličnej vlády, dohoda sa však rozpadla v júli, pretože obe strany prerušili schôdze parlamentu a socialisti smerovali ku koalícii so Stranou regiónov a komunistami. Tieto tri strany vymenovali Janukovyča za premiéra, ale prezident pôvodne odmietol uznať novú koalíciu s odôvodnením, že podľa zákona bola vytvorená príliš skoro potom, čo socialisti opustili svoju predchádzajúcu koalíciu. Juščenko a Janukovyč následne podpísali pakt jednoty a Naša Ukrajina sa pripojila k trojkoalícii vedenej Janukovyčom, ktorý sa stal predsedom vlády v auguste. V októbri však Naša Ukrajina vládnu koalíciu opustila a dostala sa do opozície. V ten istý mesiac Ukrajina podpísala s Gazpromom zmluvu o dovoze zemného plynu za ceny nižšie ako trhové ceny. V decembri boli prezident a premiér uväznení v sporoch o rozpočet a ministra zahraničných vecí. Prezident rozpočet viackrát vetoval a potom, čo parlament odvolal ministrov zahraničných vecí a vnútra, prezident vydal dekrét, v ktorom vyzval ministra zahraničných vecí, aby zostal vo funkcii. Parlament na to reagoval schválením legislatívy (január 2007), ktorá mu dáva právo vymenovať ministra zahraničných vecí, s čím prezident nesúhlasil na súde.

Boj medzi predsedom vlády a prezidentom dosiahol nový krízový bod v apríli, keď prezident rozpustil parlament a vyhlásil nové voľby. Minulý mesiac sa k Janukovyčovej koalícii pripojilo niekoľko poslancov spriaznených s prezidentom, a to napriek právnym a ústavným ustanoveniam, ktoré zrejme takýto krok zakazovali (v parlamente môžu vytvárať koalície iba strany), ale predstavovalo to aj hrozbu pre prezidentovu moc . Predseda vlády odmietol uznať prezidentov dekrét a odvolal sa proti nemu na ústavný súd. Udalosti viedli strany na oboch stranách k zorganizovaniu niekoľkých veľkých demonštrácií. Potom, čo prezident odvolal niekoľkých sudcov ústavných súdov za pochybenie a po narastajúcom napätí, sa obe strany koncom mája až septembra vo voľbách zhodli, ale hádky pokračovali aj niekoľko mesiacov pred voľbami.

Hoci Janukovyčova strana získala v novom parlamente pluralitu kresiel, blok Tymošenkovej a prezidentský blok si spoločne zaistili tesnú väčšinu. Prezidentský blok však získal menej ako 15% hlasov a menej ako polovicu kresiel v bloku Tymošenkovej, čo je pre Juščenka značná rana. Socialistická strana, ktorá predtým držala rovnováhu síl medzi prezidentovými priaznivcami a odporcami, nezískala dostatok hlasov na to, aby mohla získať akékoľvek kreslá. V decembri Tymošenková a prezidentské bloky vytvorili koaličnú vládu s Tymošenkovou na poste predsedu vlády, ale nasledujúce mesiace boli Tymošenková a Juščenko často v rozpore a napätí v parlamente medzi podporovateľmi týchto dvoch krajín.

Túžba vlády začať proces vstupu do NATO viedla začiatkom roku 2008 ku konfrontáciám v parlamente so Stranou regiónov a vyvolala aj silný odpor Ruska. Obe reakcie prispeli k rozhodnutiu NATO odložiť (apríl 2008) vypracovanie akčného plánu prijatia Ukrajiny. Keď sa Gazprom vo februári 2008 domáhal zaplatenia svojich dlhov, Ukrajina sa opäť postavila tvárou v tvár hroziacim škrtom v dodávkach zemného plynu, aj keď sa škrty vtedy odvrátili, nasledujúci mesiac sa dodávky obmedzili na niekoľko dní, keď si problém opäť vyžadoval vyriešenie. V máji sa Ukrajina stala členom Svetovej obchodnej organizácie.

V septembri 2008 sa vládna koalícia rozpadla po tom, čo sa Tymošenkov blok a Strana regiónov spojili, aby obmedzili nezhody prezidentských mocností medzi vládnymi stranami v otázke, ako reagovať na ruskú inváziu do Gruzínska, ktoré tiež viedli k zrúteniu. Potom, čo pokusy o obnovu koalície zlyhali, Juščenko napriek svojej relatívnej neobľúbenosti vyzval na predčasné voľby, čo bol krok, ktorý Tymošenková v nasledujúcich týždňoch aktívne odmietala v parlamente a na súdoch. V novembri si Ukrajina zaistila pôžičku od Medzinárodného menového fondu vo výške 16,4 miliardy dolárov. Peniaze boli potrebné na stabilizáciu meny a systému súkromného bankovníctva Ukrajiny. Niektoré z vyplatení pôžičky boli následne oddialené tým, že parlament neprijal požadovaný legislatívny rozpočet. Globálna recesia tvrdo zasiahla aj priemyselný sektor krajiny, najmä na Ukrajine. V decembri bola vládna koalícia konečne znovu zostavená, tentoraz s pridaním tretej, menšej strany.

V januári 2009 Gazprom opäť prerušil dodávky zemného plynu na Ukrajinu. Problémy boli do značnej miery rovnaké ako pred tromi rokmi. Obmedzenie nakoniec viedlo aj k zastaveniu toku plynu dodávaného cez Ukrajinu do iných európskych krajín, za čo Rusko a Ukrajina vinili toho druhého. Prerušenie zasiahlo predovšetkým krajiny strednej a juhovýchodnej Európy. Po troch týždňoch a tlaku Európskej únie bola dosiahnutá nová, desaťročná dohoda, v ktorej Ukrajina zaistila nižšie súčasné ceny plynu výmenou za vyššie budúce. EÚ následne súhlasila s výraznými investíciami do ukrajinskej plynovej infraštruktúry, čo vyvolalo negatívnu reakciu zo strany Rusko. Pokles energetických potrieb v dôsledku spomalenia ekonomiky viedol Ukrajinu na konci roku 2009 k snahe o úpravu energetickej dohody s Ruskom.

Pokračujúce napätie medzi Tymošenkovou a Juščenkom viedlo k zosadeniu ministra zahraničných vecí v marci 2009 a ministra obrany v júni predstavujú obidve funkcie vymenovania prezidenta. V apríli parlament stanovil prezidentské voľby na október 2009, Juščenko však dátum napadol príliš skoro a ústavný súd rozhodol za prezidenta. V júni bolo hlasovanie preložené na január 2010. V júni sa prebiehajúce rokovania medzi Tymošenkovou a Janukovyčom nakoniec skončili bez dohody. Vzťahy s Ruskom zostali do značnej miery kyslé. Ruský prezident Medvedev v auguste označil Juščenka za protiruského, čo sa považuje za pokus ovplyvniť nadchádzajúce prezidentské voľby. V septembri 2009 sa však Tymošenková a Putin v zásade dohodli na znížení vzhľadom na recesiu na Ukrajine požadovaných nákupov plynu podľa januárovej dohody.

V prvom kole (január) prezidentských volieb 2010 sa Janukovyč umiestnil na prvom mieste, na druhom mieste bola Tymošenková, ale žiadny kandidát nezískal väčšinu, čo si vynútilo odtok (február), ktorý Janukovyč vyhral s malým rozdielom (ale opäť získal menej ako 50% hlasovania). Hlasovanie tiež svedčilo o pokračujúcich rozporoch Ukrajiny, pričom Janukovyč vyhral na prevažne rusky hovoriacom východe a juhu, zatiaľ čo Tymposhenko silne kandidoval na ukrajinsky hovoriaci západ a stred. Tymošenková následne stratila hlasovanie o dôvere v parlamente a Janukovyčova strana regiónov vytvorila vládnu koalíciu s Mykolom Azarovom, bývalým ministrom financií, ako predsedom vlády.

V apríli Ukrajina v rámci zblíženia s Ruskom súhlasila s predĺžením ruského nájmu na sevastopolskej námornej základni do roku 2042 výmenou za údajne zľavy na ruský zemný plyn, ale v roku 2012 Azarov uznal, že dohoda nevedie k zľavám. Nová vláda tiež odmietla snahu o členstvo v NATO a snahu urýchliť pokrok smerom k vstupu do Európskej únie. V októbri 2010 boli ústavné zmeny prijaté v decembri 2004 zrušené z dôvodu, že neboli schválené ústavným súdom. Rozhodnutie posilnilo právomoci prezidenta.

Neskôr v roku 2010 bola Tymošenková a niekoľko ďalších členov jej bývalej vlády zatknutých a obvinených z rôznych trestných činov, čo komisára pre rozšírenie Európskej únie varovalo (1. januára 2011) Ukrajina, aby na politické účely nepoužívala trestné právo. V roku 2011 boli vznesené ďalšie obvinenia a v októbri 2011 bola Tymošenková odsúdená za zneužívanie právomocí a uväznená. V marci 2011 bol bývalý prezident Kučma-jednorazový politický patrón Janukovyča-obvinený zo zneužitia funkcie pri zmiznutí a vražde opozičného novinára v roku 2000, obvinenia však boli zamietnuté v decembri 2011. Tymošenkovej prípad priamo ovplyvnil vzťahy s EÚ v decembri, keď EÚ odložila podpísanie dohody o spolupráci s Ukrajinou z dôvodu presvedčenia, že obvinenia voči nej boli politicky motivované, a posilnenie spolupráce s EÚ naďalej sťažovala politická situácia na Ukrajine v nasledujúcich mesiacoch.

Začiatkom roku 2012 došlo k problémom s prekládkou zemného plynu z Ruska do Európy a ruský Gazprom obviňoval, že rokovania Ukrajiny v roku 2011 medzi oboma krajinami o cene plynu a prekládke boli nepresvedčivé. Gazprom následne presmeroval značné množstvo preloženého plynu cez Bielorusko, kde kontroloval plynovody. Vo februári 2012 Rusko zakázalo dovoz syra od niekoľkých významných ukrajinských výrobcov, údajne kvôli falšovaniu, ale spor bol chápaný ako pokus vyvinúť politický tlak na Ukrajinu podobne ako ruské zákazy súvisiace s potravinami, ktoré sa týkajú iných krajín. V polovici roku 2012 vláda schválila návrh zákona, ktorým sa ruština stala oficiálnym regionálnym jazykom v rusky hovoriacich oblastiach krajiny. Zákon opozícia a zástancovia ukrajinčiny vypovedali.

V októbri 2012 parlamentné voľby Strana regiónov získala viacero kresiel, na druhom mieste bola Tymošenková. Európski a ďalší pozorovatelia kritizovali volebnú kampaň ako menej spravodlivú ako tie predchádzajúce. Hlasovanie sa nieslo vinou nezrovnalostí a sčítanie hlasov trvalo týždne, čo viedlo niektorých monitorujúcich a opozičných predstaviteľov k obvineniu vlády z pokusu ukradnúť voľby. Strana regiónov vytvorila koaličnú vládu Azarov sa opäť stal predsedom vlády (december 2012). V apríli 2013 boli dvaja členovia kabinetu za Tymošenkovej, ktorí boli odsúdení za zneužitie funkcie, omilostení, ale bývalý predseda vlády nie.

Obchodné napätie s Ruskom opäť vzplanulo v auguste 2013 v súvislosti s obchodnými rokovaniami Ukrajiny s Európskou úniou, ale Ukrajina nakoniec dohodu s EÚ odmietla a získala lepšie sadzby za plyn a pôžičky z Ruska. Nepodpísanie dohody EÚ viedlo v novembri 2013 k protivládnym demonštráciám demonštrantov, ktorí boli za vstup do EÚ. Protesty, ktoré boli občas poznačené zrážkami s bezpečnostnými silami, pokračovali v januári 2014. Azarov sa vzdal funkcie predsedu vlády.

Vo februári, keď sa zdá, že dohoda o obnove ústavných zmien a doplnení z roku 2004 stroskotala, protesty v Kyjeve a inde vzrástli a vyvolali silnejšiu a smrteľnejšiu reakciu polície. Dohodu o ukončení krízy, ktorá mala udržať Janukovyča pri moci do decembra, protestujúci odmietli a on čoskoro stratil podporu parlamentu a bezpečnostných síl a ušiel z Ukrajiny. Úradujúcim prezidentom sa stal Oleksander Turchynov a predseda vlády Arsenij Jaceňuk parlament zrušil zákon o regionálnom jazyku z roku 2012 a Tymošenková bola prepustená. Nová vláda zistila, že pokladnica bola vydrancovaná za Janukovyča a krajina sa nachádzala v zúfalej finančnej tiesni.

Na Kryme sa proruské sily zmocnili vládnych budov a v prípade zatvorených dverí (a údajne neplatných) bol vymenovaný premiér Krymu a bolo naplánované referendum o vstupe do Ruska. Miestne sebaobranné sily v spojení s jemne maskovanými ruskými vojenskými silami sa zmocnili kľúčových zariadení a obkľúčili ukrajinské základne na Kryme. The March referendum's reported turnout (80%) and result (99% in favor of joining Russia) was implausible given Crimea's political history and ethnic makeup. Russia quickly annexed the region, and the outnumbered Ukrainian military withdrew.

There also was scattered unrest in E Ukraine, especially in Donetsk, and at the same time, Russia massed troops near the E Ukrainian border, ostensibly for maneuvers, but the troops remained there in subsequent weeks. In April there was a more coordinated outbreak of pro-Russian militancy in E Ukraine, primarily in the Donetsk and Luhansk regions, and Russia issued veiled threats that it might intervene militarily. Russian citizens joined the rebels, some in prominent positions, and arms crossed the Russian border to the rebels. Meanwhile, Gazprom hiked the price it charged Ukraine for natural gas, leading to inconclusive negotiations concerning payments and charges for natural gas in June, Gazprom cut off gas supplies to Ukraine. In early May Ukraine secured a $17 billion aid package from the International Monetary Fund in return for economic reforms.

Rebels in the Donetsk and Luhansk regions held referendums in mid-May that approved self-rule rebel leaders there then called for union with Russia. Petro Poroshenko, a business executive who had held ministerial posts, easily won election as president in late May many polling places in SE Ukraine were closed. Government forces began reversing rebel gains significantly in June also that month, Ukraine signed an association agreement with the EU. A government ceasefire in late June was abandoned after no progress was made toward peace. Government forces subsequently made gains in N Donetsk region, and rebels consolidated their forces around Donetsk city. In August and September Russian forces intervened to reverse the gains and force (September) a ceasefire, but the ceasefire suffered from frequent violations, especially around Donetsk, where the rebels sought to recapture territory. There also were small-scale bombings in a number of Kiev, Odessa, and other Ukrainian cities. More than a million were displaced by the fighting by the end of 2014, with many of those fleeing to Russia, and the conflict led to an economic contraction in Ukraine in 2014.

In July, meanwhile, two parties withdrew from the governing coalition in order to force new parliamentary elections. In the October elections, Yatsenyuk's People's Front and the Poroshenko bloc placed first and second, with pro-Western parties generally making a strong showing a five-party government with Yatsenyuk as prime minister was formed the next month, and subsequently enacted an austerity program and officially abandoned Ukraine's nonaligned status. Also in October, the EU brokered a deal between Ukraine and Russia to restore gas shipments. The rebels held their own vote in November, which won support from Russia, but was denounced by Ukraine as a violation of the ceasefire agreement. The rebel election led to increased tensions in E Ukraine.

Fighting continued into 2015, primarily around Donetsk and Mariupol. A new peace accord signed in Feb., 2015, called for a cease-fire and other measures, including political decentralization for the rebel areas and restoration of government control over the border (both by the end of 2015). Rebels, however, refused to honor the cease-fire around Debaltseve, a key town between Donetsk and Luhansk, and continued to fight there until they held the town there also was fighting near Mariupol. Subsequently, the cease-fire was violated by recurring fighting, though on a diminished scale after Aug., 2015 Russia was accused of continuing to deploy weapons systems in E Ukraine.

In July, 2015, Ukraine suspended Russian gas purchases, but they resumed in October after an agreement involving Ukraine, Russia, and the EU, then halted again toward the end of November. The country adopted further economic reforms and secured debt write-offs in the second half of 2015 a trade and political pact with the EU also was ratified, but the EU ratification process delayed its coming fully into force until Sept., 2017.

In November, sabotage of electrical transmission lines cut power from Ukraine to Crimea, but some power was restored for a time. In January Ukraine stopped transmission after the contract to supply Crimea expired, but by then Russia had increased the electricity available from local and Russian sources. Also in December, Ukraine ordered a halt to trade with Crimea and refused to repay $3 billion owed to Russia Ukraine said Russia had refused to renegotiate the terms to bring them in line offered other international creditors.

In 2016 tensions between the president and prime minister undermined Yatsenyuk's government, and led to pressure on the prime minister to stepped down as both sides found themselves accused of frustrating further reforms. In April, Yatsenyuk resigned and was succeeded as prime minister by Volodymyr Groysman, the parliament speaker and a member of the president's party. Yatsenyuk's party supported the new government.

Beginning in Apr., 2016, there was a significant increase in cease-fire violations in E Ukraine, and some areas subsequently experienced regularly recurring fighting, with particularly heavy fighting in late 2016 and early 2017. In early 2017 an informal commercial blockade of rebel areas by Ukrainian activists and the rebels' subsequent seizure of factories and coal mines in retaliation led to an official Ukrainian commercial blockade of rebel areas in March. A significant cyberattack in June, 2017, that initially affected Ukraine but quickly spread internationally was believed by Ukrainian officials and some others to have been mounted by Russia and disguised as a ransonware attack.

In 2018 the government secured agreement from the Orthodox ecumenical patriarch of Constantinople to move forward with the recognition (2019) of the independence of Orthodox Church of Ukraine from the Russian Orthodox church. In Nov., 2018, tensions with Russia increased after it seized three Ukrainian naval vessels that sought to transit the Kerch Strait to Ukrainian ports on the Sea of Azov Russia claimed the ships had illegally entered its waters. In May, the International Tribunal for the Law of the Sea ruled that Russia must release the ships and their crews, but it did not. In July, Ukraine seized a Russian tanker in apparent retaliation, asserting that it had taken part in the Russian seizure operation the Ukrainian crews were released in a prisoner swap in September and the boats later returned.

Volodymyr Zelenskiy, a political newcomer and popular comedian who trained as a lawyer, defeated Poroshenko in the Apr., 2019, presidential election, winning by a landslide in the runoff. In the subsequent early parliamentary elections (July), Zelenskiy's Servant of the People party won 43% of the vote and a majority of the seats. Oleksiy Honcharuk subsequently became prime minister.

In September, Zelenskiy and Ukraine were embroiled in U.S. politics when President Trump was accused of withholding military aid to Ukraine in an attempt to pressure Ukraine to investigate, despite a lack of evidence, accusations Joe Biden and his son had had corrupt dealings in Ukraine and that Ukraine, not Russia, had sought to interfere in the 2016 U.S. election. In October and November forces on both sides were withdrawn from the front lines in E Ukraine, and the following month Ukraine and Russia agreed to implement a comprehensive cease-fire there, though sporadic fighting continued. In Mar., 2020, Honcharuk resigned after he was criticized by the president, and Denys Shmyhal, the deputy prime minister, succeeded him. Corruption remains a significant problem in Ukraine, and has hindered economic reform.

The Columbia Electronic Encyclopedia, 6. vydanie. Copyright © 2012, Columbia University Press. Všetky práva vyhradené.

See more Encyclopedia articles on: CIS and Baltic Political Geography


Ukraine’s Pagan History

Ukrainians hedge their bets in many areas including religion. With a history wrought with political turbulence and violence the notion that Ukrainians hold on to old folktale beliefs as well as their Orthodox religion is not surprising. Ukraine as a country has a history of peasantry and amongst these agrarian communities paganism is the ancient polytheistic religion of East Slavic tribes.

Perun, the god of thunder, lightening and rain, was once considered the supreme deity of the ancient Slavs and later became known as the god of war. The open steppe of Ukraine’s landscape meant that houses and crops were often vulnerable to wicked storms compelling Ukrainians to worship Perun in the hopes that he would show mercy. Perun was so influential in Kyivan Rus that the Primary Chronicle mentions an oath sworn to the deity when an agreement was made with the Christian Byzantine Empire in 944 until the church replaced Perun with Saint Elijah.

Paganism in Ukraine has evolved and changed for centuries. In its oldest form, animism, paganism accepts the existence of ‘good (berehyni) and ‘evil’ (upyry, demony) spirits. The notion of ‘good’ and ‘evil’ spirits survives to this day while fertility gods (Rod and the rozhanytsi) and the god of heaven and fire lost steam over the years. Even after Volodymyr the Great, the founder of Ukrainian Christianity, came to power, Ukrainians continued to worship the pagan gods with idols and plant, animal, and occasionally human sacrifices. As late as the 10th century A.D., a wooden statue of Perun stood on a hill in Kyiv, yet, when Prince Volodymyr the Great officially adopted Christianity in 988, he ordered the statue cast into the Dnieper River and St. Basyl’s Church built on its site. According to legend, the people of Kyiv wept near the river as the statue floated away.
Paganism went underground for at time. Common people continued to worship the pagan deities and nature and household spirits. As with pagans around the world, Ukrainians were buried with their favorite objects and symbols of their social status. A year after a funeral a commemorative banquet was held for the community. Weddings as well were highly ritualized and even today, the rich origins of Eastern Rite Christianity are sewn together with ancient pagan rites making the Ukrainian rite of marriage a ceremony that is steeped in mystery.

Traces of paganism can still be found in the 21st century. As restrictions on religion are a thing of the past, paganism had a minor resurgence in the late 1990s when a historian in Donestck created the neo-pagan society called the Runa of Perun courting members pledge to worship the ancient god of thunder. Indeed, the expression, ‘May Perun strike you dead’ is still considered to be a terrible curse suggesting that even in independent Ukraine, Perun is still watching.

Related Post

Організація дорожнього руху в Києві поліпшиться

Мер Києва Леонід Черновецький за дорученням президента зобов’язав транспортників, дорожників та ДАІ об’єднати зусилля задля поліпшення організації дорожнього руху в столиці, зокрема, посиленню .

Color, Aroma and Sounds of an Ukrainian Market

Fancy a pastry for breakfast? Perhaps a slice of spiced sausage is your taste? Are you a bibliophile who salivates at the prospect of thumbing through acres of books for hours on end? Do you .


History & Origins

The lands that make up Ukraine’s modern territory are home to thousands of mysteries and the stories of hundreds of peoples, states and cultures. Over the centuries, heroic and dramatic plots have taken place here – the formation and destruction of civilizations, the intermingling and confrontations of nations, wars, revolutions, cultural decline and revival.

Historians have long been drawn to choosing metaphors to describe this region. It has been called “the gates of Europe” as many people, cultures, tastes and religion have entered Europe through Ukrainian lands. It has also been regarded as “the cradle of many peoples and cultures” because Ukrainians, Poles, Jews, Tatars, Belarusians, Roma, Russians, Bulgarians, Greeks, Armenians, Germans and Romanians lived and worked alongside one another for centuries.

We learn from Herodotus that the Scythians, the ancient nomadic people, lived here a few centuries before Christ. They traded with Greeks and fought with Persians. Compatriots of the Greek father of history loved Ukraine’s Black Sea coast as well. When the brilliance of the ancient civilization dimmed, the Slavs entered the historic arena. Archaeological research shows that their ancestral homeland was the Ukrainian land.

Under the influence of Christianity, the Slavic ancestors of the Ukrainians began to search for their place in Medieval Europe. A powerful medieval state called Rus’ land or just Rus’ was born and it developed into Ukrainian lands, meeting its golden age at the turn of the 11th century. According to scientists, about 100,000 people lived in its main city called Kyiv (the modern capital of Ukraine), which exceeded the total then population of London and Paris. Later, in the 13th century, the princes of Rus’ were the first in Europe to meet the Mongol invasion, which undermined the state-building potential of the local nobility.

Ukrainian lands fell under the rule of neighbouring states – Lithuania and Poland. It merged into one of the largest and most powerful monarchies in Europe, the Commonwealth. This state existed from the 16th to the end of the 18th century, gathering the territories of modern Poland, Ukraine, Belarus, Lithuania, Latvia and western Russia.

At the same time, the Ukrainian phenomenon of free chivalry reached its apogee, and Cossacks (“free men”, from Turkic languages) appeared in the European arena. For a while, they even managed to create their own state called Hetmanate (Zaporizhzhia Host). Cossack detachments took part in almost all the great wars in the region, either as an independent military force or as mercenaries. They had their own unique customs, self-government and an original military tradition.

The performance of Ukrainian Cossacks for tourists on Khortytsia Island, Zaporizhian Sich
Photo: Natalya Bozadzhy, Shutterstock

Meanwhile, Crimean Tatars developed on their native soil in their own state – the Crimean Khanate. History both united Crimean Tatars with Cossacks in one coalition and brought them into collision in bloody fights. The Crimean state ceased to exist at about the same time as the Polish-Lithuanian Commonwealth was divided, and the Hetmanate finally lost its autonomy. Imperial Russia contributed to all of these tragic events.

Khan’s Palace in Bakhchisaray, Crimea – a monument of the 16 th century
Photo: Reanas, Depositphotos

From the end of the 18 th to the beginning of the 20th century, Ukrainian lands were part of two empires – Austrian (later Austro-Hungarian) and Russian. At that time, Ukrainians took part in the Napoleonic Wars, fought for political and civil rights, built powerful corporations and railways, opened gymnasiums and hospitals, contributed to science and technology as well as developed language and culture along the same lines as other European nations that did not have their own states and were parts of empires.

The 20th century began in a stormy way for Ukraine – millions of people were thrown into the chaos of World War I.

Witnessing the downfall of the age-old empires, Ukraine made an attempt to build its own nation-state in 1917-1921. Together with the Poles, Ukrainians managed to protect Europe from communism and defeat the Russian Bolshevik troops near Warsaw.

Poland resisted, while Ukraine was reconquered by its neighbours. Until 1991, Ukrainians lived under the power of the totalitarian regime as a constituent part of the communist USSR. It was a difficult time with terrible tragedies and challenges – forced collectivization, genocide-Holodomor, The Great Terror, Holocaust, deportations, GULAG, punitive psychiatry, Soviet military interventions, the Chornobyl disaster, among other events., that took the lives of millions of Ukrainians who represented many different nationalities.

Despite difficult conditions, Ukrainians founded and rebuilt cities and villages, created space missiles and nuclear power plants, developed medical technologies and invented new methods of welding. Some of the computers developed in Ukraine were among the very first ones the world has ever seen, not to mention the significant contribution to world culture and art (avant-garde, constructivism, futurism, experimental cinema and music).

Ukraine was at the heart of World War II not once but twice – first in the time of Hitler’s offensive and occupation, and then during the bloody expulsion of the Nazis. A total of 8 million Ukrainians died between 1939 and 1945, most of them were civilians. 1.5 million Jews from Ukraine became the victims of the Holocaust. The historical truth about all victims of World War II was censored for a long time in the Soviet Union and started to get restored in the late 1980s, shortly before the collapse of the USSR. 3 million soldiers lost their lives in the battles against the Nazis and in captivity, many went missing, died in hospitals during the war and in the first postwar years. Ukrainians fought against Hitler and his allies in the armies of Poland and the USSR, Canada and France, the United States and Czechoslovakia, in theaters of war in Europe, Africa and Asia, in the Pacific and Atlantic oceans

After the war and up until its independence, many Ukrainian independence fighters, human rights defenders and dissidents contributed efforts to overthrow the totalitarian communist regime, which eventually succeeded.

In 1991 Ukraine declared independence in order to build a free, democratic and sovereign state within internationally recognized borders.

Monument of Independence of Ukraine in Kyiv
Photo: MaxxjaNe, Shutterstock

Since then, any attempts to restore authoritarianism have faced strong people’s resistance. The Orange Revolution (2004-2005) and the Revolution of Dignity (2013-2014) have proven that freedom is the ultimate choice and expression of the Ukrainian people.

In 2019 European and Euro-Atlantic integration was incorporated into Ukraine’s Constitution as a vision of national development.

Since 1991, more than 40 million people of different nationalities and religions had enjoyed peace in Ukraine until 2014 when Russia illegally occupied Crimea and sent its troops over the border in the Donbas, in Eastern Ukraine.

Today, Russia continues to carry out aggression and hybrid warfare against Ukraine and the Ukrainian people, which has already resulted in over 14,000 people killed and more than 27,000 wounded.

Curious to know more about Ukraine’s history? Here is a short introductory course in the history, culture, and society of Ukraine from the Middle Ages to the present.


A BRIEF HISTORY OF UKRAINE

In the 7th century BC, a people called the Scythians lived in what is now Ukraine. Later the Greeks settled on the north coast of the Black Sea and they founded city-states there. Slavs settled Ukraine in the 5th and 6th centuries AD.

Then in the 9th century, Swedish Vikings sailed along rivers into the heart of Eastern Europe. Some of them settled in Ukraine. In 882 a Viking named Oleg captured Kiev and it became the capital of a powerful state. In 988 under Vladimir I Ukraine converted to Christianity.

However, in the 11th and 12th centuries, the state broke up into fragments. Disaster struck in 1240 when the Mongols, led by Batu, grandson of Genghis Khan conquered southern and eastern Ukraine. However northern and western Ukraine remained independent until the 14th century when it was taken over by the Poles and Lithuanians. They gradually drove back the Mongols or Tartars. However, the Tartars still held Crimea and in the 15th century, they came under the domination of the Turkish Empire.

In the 15th and 16th centuries, some serfs (halfway between slaves and freemen) ran away from Polish landlords and settled on the steppes of Ukraine. They were called Kozaky (Cossacks), which means freemen. The Cossacks formed self-governing communities. Eventually, they united to form the Cossack Hetmanate led by a hetman (general).

However, in the late 17th century, Poland came to dominate western Ukraine while Russia dominated eastern Ukraine. Then in the 18th century Catherine the Great, Empress of Russia was determined to absorb eastern Ukraine into Russia. The Cossack Hetmanate was abolished in 1764.

Meanwhile, in the 18th century, Poland was declining and in 1772-1795 Russia and Austria decided to help themselves to Polish territory. Most of western Ukraine was taken by Russia (except for a small strip in the far west, which went to Austria). Finally, in 1783 Russia conquered Crimea. Catherine the Great also founded Odessa.

In the 19th century, Ukraine was firmly under Russian control. However from the mid-19th-century nationalism spread. In 1918 while Russia was engaged in civil war Ukraine became independent for a short time. However, in 1921 the Russians forced Ukraine to become part of the Soviet Union.

Stalin decided that farms in Ukraine should be collectivized. In other words, peasants would be deprived of their land and livestock and made to work as farm laborers on land now owned by the state. Not surprisingly many Ukrainian peasants bitterly resisted even slaughtering their own livestock rather than hand it over to the state. However, Stalin was determined to crush the Ukrainian peasants and he caused a terrible famine in 1932-33 that took the lives of millions of innocent people. In 1932 collective farms were given completely unrealistic quotas to fill. Soviet law decreed that the peasants would not be allowed to keep any grain until they had met their quotas. They could not, of course, meet them so Soviet officials simply confiscated all the grain they wanted leaving the peasants to starve. How many people died in this man-made famine is not known for sure but it was probably about 7 million. This horrific artificial famine is called the Holodomor.

However, Ukraine’s suffering was not over. During 1937-39 Stalin unleashed purges in which many Ukrainians were executed or sent to prison camps. Then in 1941, the Germans invaded. They murdered millions of Ukrainians. However, by 1943 the Germans were losing the war and the Red Army recaptured Kiev on 6 November 1943. Afterward, Stalin took reprisals against anyone he suspected of being disloyal or of collaborating with the Germans. All the Crimean Tatars were deported.

In 1986 there was a disaster at the nuclear power plant at Chernobyl. The authorities tried to cover up the disaster and it caused much resentment. In the late 1980s, Ukrainians became increasingly dissatisfied with rule from Moscow and in 1989 the RUKH (Ukrainian People’s Movement for Restructuring) was formed and in 1990 demonstrations were held.

With the collapse of Communism and the breakup of the Soviet Union in 1991 Ukraine once more became independent. However, the transition from Socialism to Capitalism was a painful one. Ukraine suffered high inflation and economic decline for some years. However economic growth eventually began again.

The transition from dictatorship to democracy also did not go smoothly. In late 2004 Viktor Yanukovych won a presidential election. However many people believed the election was rigged and supporters of the other candidate Viktor Yushchenko held demonstrations for 10 days. Eventually, a rerun was held and Yushchenko was elected. He became president early in 2005. This was called the Orange Revolution.

Ukraine suffered badly in the economic downturn of 2008-2009. However, that was temporary and Ukraine recovered. n In 2013 and 2014 a wave of demonstrations swept across Ukraine when President Yanukovych rejected an association treaty with the EU. In February 2014 the Ukrainian parliament voted to remove Yanukovych from power. After the new elections, Petro Poroshenko became president of Ukraine.

Kiev, Ukraine


Ukraine Culture

Religion in Ukraine

About 16% of Ukraine&rsquos population claim to be either not religious or do not identify with a particular church. Around 55% are members of the Eastern Orthodox Church while 6.5%, mostly in western Ukraine, adhere to the Uniate (Eastern-rite) or Ukrainian Greek Catholic tradition. Other minorities include the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church, the Roman Catholic Church and various Protestant groups. There is also a Muslim minority (mainly consisting of Tatars in Crimea), which makes up 1.1% of the population.

Social Conventions in Ukraine

Ukrainian people are generally warm and friendly to visitors. It is not at all uncommon for Ukrainians to invite strangers into their own homes. Shoes should be removed on entering a home. Formal attire is rarely required, though people dress smartly for the theatre. Visitors should avoid ostentatious displays of wealth in public places. Men should not shake a woman&rsquos hand unless it is offered to them. Women should cover their heads when entering a church or mosque.


History of Ukraine

One of the most authoritative books covering Ukraine’s thousand-year history by highly respected Harvard historian Serhii Plokhy.

Ukraine: History, Culture and Identities

The Ukrainian Institute spolu s Kyiv-Mohyla Academy and the online education studio EdEra have developed a short introductory course on the history, culture, and society of Ukraine from the Middle Ages to the present. The course is available free on Udemy.

— Ukraine. The largest country in Europe with its capital in Kyiv.

Ukraine has more than a thousand-year history associated with numerous stereotypes. Like most Eastern European countries, it is a rather young country. Ukraine declared its independence only in 1991. Nevertheless, since then, it managed to survive three revolutions struggling for the protection of democratic values ​​and human rights radically change the vector of international politics and advance significantly in the development of arts and culture.

What about the events and processes taking place before the independence was declared? What historical and cultural heritage was preserved by Ukraine when it entered the 21st century?

Find out more as you are guided by experienced researchers, experts in history and political science, and leading professors of the National University of “Kyiv-Mohyla Academy”. -

The Ukrainian Institute is a public institution affiliated with the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. Their mission is to strengthen Ukraine’s international standing through the means of cultural diplomacy. They facilitate international connections between people and institutions and create opportunities for Ukraine to interact and cooperate with the world.

Ukraine in Two Minutes

The Ukrainian Institute and Ukraine World present a series of two-minute videos about interesting facts about Ukraine’s history and culture:

Big Frontier: How Ukraine Emerged from European Borderlands
Deep History: What Medieval Rus’ Has to do with Ukraine
A Global Agricultural Player: How Ukraine Can Feed The Planet
Crimea. A Story of the Occupied Peninsula
Plural Identity: Why Ukraine is so Diverse
Why Ukraine’s Security is Key for Europe
Ukraine Connections: World’s Top Innovations Linked with Ukraine
What Makes Ukrainian Culture Interesting
Why Donbas is an Integral Part of Ukraine and Europe
HI-TECH Ukraine: Why Ukraine can be an IT Powerhouse

10 Things Everyone Should Know About Ukraine

A series of short films produced by the Ukrainian Institute in London as a part of the Lysiak-Rudnytsky Ukrainian Studies Programme by the Ukrainian Institute (MFA).

1) Taras Shevchenko: the Serf Who Founded a Nation
2) Lesia Ukrainka: Fin-de-siecle Ukrainian Feminism
3) The Many Voices of Ukraine
4) Les Kurbas: Ukrainian Avant-garde Theatre
5) Holodomor: The Ukrainian Famine of the 1930s.
6) The Bloodlands: Ukraine in World War II
7) Andrei Sheptytskyi: A Count Who Became a Priest
8) Fighting for the Self: Poetry from the Gulag
9) Ukrainian Cinema: Giving a Voice to the Silenced
10) Why do Ukrainians take to the streets?


Ukraine's fraught relationship with Russia: A brief history

(Spencer Platt/Getty Images)

Why is Ukraine so important to Russia?The two neighboring countries have been intertwined for over 1,000 years of tumultuous history. Today, Ukraine is one of Russia's biggest markets for natural gas exports, a crucial transit route to the rest of Europe, and home to an estimated 7.5 million ethnic Russians — who mostly live in eastern Ukraine and the southern region of Crimea. (All told, about 25 percent of Ukraine's 46 million people claim Russian as their mother tongue.) Russia lacks natural borders like rivers and mountains along its western frontier, so "its leaders have traditionally seen the maintenance of a sphere of influence over the countries around it as source of security," said David Clark, chairman of the Russia Foundation, a think tank. That's especially true of Ukraine, which Russia regards as its little brother. "Everybody knows that Ukrainians are Russians," said Kremlin adviser Sergei Markov. "Except for the Galicians" — a reference to the Ukrainian-speaking residents of western Ukraine.

Why do Russians see Ukraine as theirs?It's partly because both nations trace their roots back to the first East Slavic state, Kievan Rus, which stretched from the Baltic to the Black Sea from the 9th century to the mid-13th century. This medieval empire was founded, oddly enough, by Vikings — "Rus" is the Slavic word given to the red-haired Scandinavians — who swept down from the north in the 9th century, conquered the local Slavic tribes, and established their capital at Kiev. The kingdom converted to Eastern Orthodox Christianity in 988, laying the foundation of the modern Russian church. A French bishop sent to Ukraine reported, "This land is more unified, happier, stronger, and more civilized than France herself." But in the 13th century Kiev was devastated by Mongol invaders, and power shifted north to a small Rus trading outpost called Moscow.

What happened to Ukraine after Kievan Rus fell?Its territory was carved up by competing powers, who prized the fertile plains and rich, dark soil that later earned Ukraine the nickname "the breadbasket of Europe." Catholic Poland and Lithuania dominated the country for hundreds of years, but by the end of the 18th century Imperial Russia had grabbed most of Ukraine, except for Galicia, which was controlled by the Austro-Hungarian Empire. The czars referred to their dominion as "little Russia" and tried to crush surging Ukrainian nationalism in the 1840s, banning the use of the Ukrainian language in schools.

How did Ukraine break away? The first independent Ukrainian state was declared in Kiev in 1917, following the collapse of the Russian and Austro-Hungarian empires at the end of World War I. That independence was short-lived. The new country was invaded by Poland, and fought over by forces loyal to the czar and Moscow's new Bolshevik government, which took power in Russia's 1918 revolution. By the time Ukraine was incorporated into the Soviet Union in 1922, its economy was in tatters and its populace starving. Worse was to come. When Ukrainian peasants refused to join collective farms in the 1930s, Soviet leader Joseph Stalin orchestrated mass executions and a famine that killed up to 10 million people. Afterward, Stalin imported millions of Russians and other Soviet citizens to help repopulate the coal- and iron-ore-rich east. This mass migration, said former U.S. Ambassador to Ukraine Steven Pifer, helps explain why "the sense of Ukrainian nationalism is not as deep in the east as it is in the west." World War II exacerbated this divide.

What happened during the war?When the Nazis invaded Ukraine in 1941, many locals welcomed the Germans as liberators from the Soviets, and tens of thousands even fought alongside them, hoping Adolf Hitler would reward them with an independent state. Later, when the Nazis began using Ukrainians as slave labor, about 2.5 million fought for Stalin's Red Army. The country became one of World War II's bloodiest battlefields. At least 5.3 million Ukrainians died during the war — about one sixth of the population. About 2.25 million of those killed were Jews, targeted by both the Nazis and some Ukrainian collaborators. At the end of the war, Stalin deported tens of thousands of Ukrainians accused of cooperating with the Nazis to Siberian prison camps, and executed thousands more.

When did Ukraine become truly independent?In 1991, more than 90 percent of Ukrainians voted to declare independence from the crumbling Soviet Union. But Russia continued to meddle in the country's affairs. In Ukraine's 2004 presidential election, the Kremlin backed pro-Russian candidate Viktor Yanukovych. Massive fraud in that election sparked the Orange Revolution, which kept Yanukovych from power. The failure of subsequent leaders led to Yanukovych's making a comeback in 2010. But after he canceled a trade deal with the European Union, he was driven from office again last month by pro-Western demonstrators. Despite the world's outrage, Russian President Vladimir Putin is unlikely to let Ukraine leave his country's orbit. "Russia without Ukraine is a country," explains Daniel Drezner, an international politics professor at Tufts University. "Russia with Ukraine is an empire."

Crimea: Khrushchev's mysterious giftCrimea has become a flash point in the struggle between Kiev and Moscow, with Russian troops seizing control of the southern peninsula bordering on the Black Sea. But exactly why this region — which has a majority ethnic Russian population and is home to Russia's Black Sea fleet — ended up as part of Ukraine is something of a mystery. The peninsula had been ruled by Russia for centuries when Soviet leader Nikita Khrushchev suddenly gifted it to Kiev in 1954. Many Russians think Khrushchev was drunk when he signed the Crimea away, while others believe he was trying make amends for the Ukrainian famine. The handover remains deeply unpopular with ordinary Russians, 56 percent of whom view Crimea as Russian territory, far more than feel a claim on Chechnya. "Many see Putin as the one who returned some of Russia's strengths,'' said Denis Volkov, an independent Russian pollster. "I think he will use this idea of the loss of the Soviet Union to drum up support with Crimea."


Pozri si video: Ako vznikala ukrajina (Septembra 2022).


Komentáre:

 1. Caradoc

  Removed (confused section)

 2. Airleas

  I subscribe to all of the above. We can communicate on this theme.

 3. Rayne

  Úplne súhlasím.

 4. Gawyn

  relevantný uhol pohľadu, je to smiešne...

 5. Mwaka

  určite. A ja som tomu čelil. Na túto tému vieme komunikovať.

 6. Jerren

  When I come back here again, why all this shit was not here. Beg. Otherwise I won't talk to you anymoreNapíšte správu

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos